Realizm nedir?

realizmRealizm ( ya da Gerçekçilik), 19. yüzyıl ortalarında Fransa’da ortaya çıkmış bir edebi akımdır. Realizm, romantizme ve klasisizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Realizme göre klasisizm ve romantizm doğallıktan uzak, yapay bir görüş açısına sahip akımlardı. Bu akımlara baş kaldırı olarak; yapay ve toplumdan, halktan uzak kalan romantizm ve klasisizm yerine;  daha gerçekçi, daha doğal temaların; daha doğal ve gerçekçi bir dil ile ele alındığı, yüksek halk sınıfları değil daha orta sınıfa, hatta alt sınıfa, yönelik dil ve üslubun benimsendiği realizm akımı ortaya çıkarılmıştır.

Realizm akımı ile amaçlanan, gündelik yaşamdaki unsurların, herhangi bir abartı ve yapaylık ilave edilmeden, bir bilimsel inceleme yaparmış gibi olduğu şekilde ortaya konmasıdır. Bu akım, felsefe, resim, politika, vb. dallarda da görülmüş olan bir akımdır.

Edebiyatta realizm akımına örnek teşkil eden yazarlardan bazıları şu şekildedir:

 • Gustave Flaubert (Madame Bovary)
 • Emile Zona (Nana)
 • Honore de Balzac
 • Stendhal
 • Fyodor Dostoyevski
 • Lev Nikolayeviç Tolstoy
 • Anton Çehov
 • Maksim Gorki
 • Charles Dickens
 • Ernest Hemingway
 • Daniel Defoe
 • Jack London
 • Mark Twain
 • Halit Ziya Uşaklıgil

Realizm zaman içinde (toplumcu realizm, eleştirel realizm gibi) farklı alt başlıklara ayrılmıştır, ancak realizmin ana bakış açısını değiştiren alt dallar olmamıştır hiçbiri.

Bir Cevap Yazın