ALES nedir?

alesAkademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın kısaltması olan ALES, bahar ve sonbahar dönemi olmak üzere yılda iki kere yapılan bir sınavdır. Sınava başvuru ve sınav tarihleri her yıl ÖSYM tarafından duyurulmaktadır.

Bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanların başvurusuna açık olan ALES sınavında sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanır ve adayların aldıkları puanlar üç yıl geçerliliğini korur.

80 sözel ve 80 sayısal olmak üzere toplam 160 sorunun sorulduğu sınav 2008 bahar döneminden itibaren tek oturum halinde düzenlenmekte olup, adaylara sözel ve sayısal soruların bir arada bulunduğu tek kitapçık dağıtılmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalar için gerekli olan ALES’ten adayların başvurdukları lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan almaları gerekmektedir. Lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar ile üniversitelerde akademik personel olmak isteyenlerin en az 70 almaları gerekmektedir.

ALES puanını %50’den az olmamak kaydıyla değerlendirmeye almak zorunda olan  Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde ise sadece bu puanlardan yararlanmak zorunda değillerdir. ALES puanları ön eleme amacıyla veya yüksek öğretim kurumlarının kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabilir.
ALES puanının ne kadar ağırlıkta değerlendirileceği kurumlar tarafından adaylara duyurulmaktadır.

Lisansüstü öğrenimi görmek üzere Yükseköğretim kurumlarınca yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de ALES sonuçları kullanılmaktadır. Bu şekilde yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin bu sınava girmeleri zorunludur. Kendi imkânlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin ise ALES’e girme zorunluluğu yoktur.
Lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışındaki öğretim kurumlarına başvuran adaylar kendilerinden ülkemizde yapılmış bir sınavın sonuçlarını istendiğinde ALES sınav sonuç belgelerini bu kurumlara verebilirler.

Bir Cevap Yazın