Edebi akım nedir?

edebi akimSanat dallarının herhangi birinde, belirli bir bakış açısı, görüş ve anlayış sistemi içeren tarzlara “akım” adı verilmektedir. Edebiyat alanında oluşan akımlara da “edebi akım” denir.

Bir edebi akım, belirli bir dönem boyunca, o  akımı benimsemiş şair ve yazarlar tarafından uygulanarak devam ettirilmiş görüş ve öğretileri içerir. Bazen bir edebi akım, aynı anda başka sanat dallarını da etkileyebilmiştir.

Bir edebi akımın oluşmasına zemin hazırlayan etkenlerden bazıları şunlardır:

  • Toplumun dinamiğinde gerçekleşen yapısal değişiklikler,
  • Siyasal hayatta gerçekleşen değişimler,
  • Felesefe alanında gerçekleşen yenilikler,
  • Sanatçıların bireysel arayışları, arzu ve istekleri.

Son madde dışındaki özelliklerin en fazla etkili olduğu dönem 20. yüzyıla kadar olan yılları kapsayan dönemdir. 20. yüzyıldan sonraki dönemde sanatçıların bireysel arayışları ve arzuları, edebi akımların oluşmasında daha fazla etkili olmaya başlamıştır.

Edebi akımlar arasında bir ilişki her zaman söz konusu olmuştur. Zira, bir edebi akım çok büyük bir olasılıkla başka bir edebi akıma tepki verip, aksini ileri sürmek ya da başka bir edebi akıma destek verip, onu geliştirmek üzere ortaya çıkmıştır.

Eedebiyat alanında birçok edebi akıma tanıklık edilmiş olup, bazıları oldukça kalıcı etkiler ortaya koymuştur. Edebi akımlara; idealizm, realizm, sürrealizm, sembolizm gibi örnekleri verebiliriz.

Bir Cevap Yazın