NLP nedir?

Kişisel gelişim ve kariyer planlaması konusunda son yılların popüler alanı NLP; birçok insanın hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadığı, çoğu kişinin de duyduğu ve hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğini bir konudur. “Neuro Linguistic Programming” ifadesinin kısaltılmış hali olan NLP, Türkçe olarak en yalın anlatımla “Sinir Dili Programlaması” olarak adlandırılabilir. NLP; insanların zannettiği gibi kişinin kariyerinde üst noktalara gelmesi için mucizeyi yöntemler gösteren bir öğreti değil, tamamen kişinin yaşadığı dünyayı algılayış biçiminin geliştirilmesini inceleyen bir alandır.

İnsanların yaşadığı evreni algılamasını sağlayan 5 duyu organı, kişinin beynindeki “algısal gerçekliğin” oluşmasını sağlar. NLP de bu aşamada devreye girerek, kişinin çevresindeki insanları, nesneleri, olay ve durumları algılayış biçimini yönetmesini sağlamaya çalışır. Yapılan araştırmalara göre; bir insanın beynine, dakikada 2 milyondan fazla çevresel etki geldiğini ve insan beyninin bunların sadece 1000 tanesini işleyebildiğini göstermiştir. Beyin için 5 duyu organının elektrik sinyalleri ile iletilen her şey, sadece bir bilgiden ibarettir ve insanlar algıladıkları bu 1000 bilginin sadece 200 tanesini konuşarak kullanabilir. Bu nedenle kişinin hangi bilgilere odaklacağı ve çevresini ne kadar algılayacağı, doğrudan kurduğu cümleler ile iletişim kurabilme kapasitesini de etkiler.

NLP, tamamen bilimsel olarak insan algısının geliştirilmesini ve böylelikle iletişim kurmak için daha fazla değişkeni inceleyebilmesini sağlar. NLP teknikleri olarak adlandırılan teknikler, kişinin sinir sistemini geliştirerek 5 duyu organı ile elde edilen bilgilerin sayısının arttırılmasını ve aynı zamanda bu bilgilerin daha etkin bir şekilde incelenmesine odaklanır. NLP teknikleri kişinin olaylara ve hayatın tamamına farklı bir gözle bakabilmesi için geliştirilmiştir. Çünkü kişinin hayata bakışı, tamamen algısal organlarının beynine ulaştırdığı bilgilerin yorumlanmasına dayalıdır. Beyne ulaşan bilgilerin daha bilinçli bir şekilde analiz edilmesi ve girdilerin daha detaylı bir şekilde kullanılması, kuşkusuz kişinin tüm hayatının değişmesi anlamına gelmektedir.

NLP teknikleri hakkında olumsuz düşünce yapılarına sahip insanların bir çoğu, genel insan psikoloji olan “değişimden korkma” tutumu sergiler. Ancak kuşkusuz kişinin hayatın mutluluğu ve olaylara farklı bakış açıları ile yaklaşabilmesi için herhangi bir tekniğe de ihtiyacı olmayabilir. Herhangi bir teknik uygulamadan mutlu, hayatında hedeflediği noktalara ulaşmış, sevdiği işi yapan, ailesi ile güçlü bağları olan, sevdiği bir arkadaş ortamı olan ve diğer insanlar tarafından saygı duyulan bir hayat yaşayan insanlar da vardır.

Bir Cevap Yazın