Nesil çatışması nedir?

nesil catismasiHızla geçen zaman yaşam alışkanlıklarını, öncelikleri, değerleri, eğlence şekillerini de hızla değiştirmektedir. Bu durum, anne ve babalar ile çocukları arasında önemli bir anlayış farklılığı yaşanmasına neden olmaktadır ve bu anlayış farklılığı nedeni ile yaşanan görüş farklılılarının çoğu zaman çatışmaya sebebiyet vermesi haline “nesil çatışması” ya da bir başka deyişle “kuşak çatışması” denilmektedir.

Nesil çatışmasını kaçınılmaz bir olgu olarak kabul etmek sorunun çözümünde ilk adım olacaktır. Zira, anne ve babalar ile çocukları arasındaki yaş farkını doğuran zaman diliminde hayata ve dünyaya dair hiçbir değişiklik olmamış olmasıdır normal dışı kabul edilmesi gereken durum.

Nesil çatışmasının gerçek bir çatışma hali olmasını engellemekteki sihirli anahtar empati yapabilme becerisidir. Günümüz teknolojilerinin çocuklarımızın eğlence anlayışları, öğrenme şekilleri gibi bazı eğilimlerinde farklı alternatifler oluşturmaktadır. Bu çocuklardan körebe, saklambaç, vb. oyun alışkanlıklarımızdan bizler kadar zevk almıyor olmalarından şikayet etmek, onları teknoloji bağımlısı ilan etmek bir kaçıştır, kolay yoldur. Burada uygulanması gereken doğru tutum aynı seçeneklerin kendi çocukluğumuzda olması söz konusu olsaydı tercihimiz yine ağırlıklı olarak geleneksel oyunlarımız mı olurdu diye kendimizi sorgulamak olmalıdır. Tüm ikili ilişkilerin geliştirilmesi, çatışmaların çözülmesinde sihirli bir etkisi olan empati nesil çatışmalarının olumsuz sonuçlarına engel olma yolundaki adımların olmazsa olmazıdır.

Nesil çatışması ile ilgili olarak yapılması ve dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde toparlamak mümkündür:

  • Öncelikle, nesiller arası farklılıları bir sorun olarak değil, kaçınılmaz bir sonuç olarak görmek ve olağan karşılamak gerekmektedir. Bu durumu bir sorun olarak algılamak çatışmayı da kaçınılmaz kılacaktır.
  • Çocuklarınıza empati ile yaklaşın ve kendi çocukluğumuzda ve gençliğimizde kendi anne ve babalarımız ile yaşadığımız görüş farklılıklarını hatırlayın.
  • Çocuklarımızın hayatlarındaki değişimlerin suçlusunun onlar olmadığını koşulsuz kabul edin, anlayışla karşılayın. Deneyimlerinizin onlara kısıtlamalar, sınırlamalar, yoksun bırakmalar olarak değil; yol gösterici, aydınlatıcı, hayatlarını kolaylaştırıcı gözlemler olarak yansımasını sağlayın.

Zaman hızla ilerlemekte, ilerlerken de arkasında değişim bulutu bırakmaktadır. Çocuklarımızın o bulutun içinde önlerini görmesini sağlamak anne ve baba olarak en önemli görevlerimiz arasındadır. Çatışma ile değil uzlaşma ile yanlarında olmamız gerektiğini asla unutmamalıyız.

Bir Cevap Yazın