Kriminoloji nedir?

kriminolojiKriminoloji, suç bilimidir. Suç bilimi; suçun ne olduğunu tanımlayan, suç şekillerini ve suçluların özelliklerini analiz eden, suçun önlenmesi için öneriler geliştiren bir bilim dalıdır. Kriminoloji, suçu oluşturan sosyal ve toplumsal olguları, psikolojik faktörleri de detaylı şekilde analiz etmektedir. Bu analiz sonuçları önemlidir, zira suç oranının hızla yükseldiği günümüzde, suçun azalması yönünde gelişim yaşanabilmesi, ancak suçun artmasını sağlayan ortamın koşullarının değiştirilmesi ile mümkün olacaktır.

Birçok felsefik öğreti, insanoğlunun doğuştan iyi olduğunu kabul eder. İnsanı suça eğilimli yapan; yetiştirilme şekilleri, yaşadığı çevre gibi sonraki hayatında karşılaştığı dışsal çevredir. Bu dışsal çevrede suça yönelten faktörler doğru teşhis edilebilirse bu durumu olumlu yönde değiştirmek de mümkün olabilecektir. Kriminoloji ile ilgilenen kişilere “kriminolog” adı verilir ve kriminologların bu kapsamda toplumsal açıdan oldukça önemli ve faydalı bir rol icra etmekte olduklarını kabul etmek gerekmektedir.

Kriminoloji yeni ve kendini geliştirmekte olan bir bilim dalıdır. Suçu ve suçluyu tahlil etmekte kullanılan yol ve yordamlar da bu nedenle sürekli geliştirilmekte, her gelişme ile bir önceki tez çürütülmekte ya da açıkları giderilmektedir. Örneğin; Kretschmer’in suçlu ve vücut tipi arasında bir bağlantı olduğuna dair ortaya koyduğu tez, Amerika’da bir cezaevinde yapılan araştırmada elde edilen sonuçlar ile çürütülmüştür.

Kretschmer’e göre atletik vücut tipi olanlar şiddet suçları ile bağlantılıdır; astenik yani narin vücut tipinde olanlar daha küçük çaplı (hırsızlık gibi) suçlara eğilimlidir; piknik tipler ise daha ziyade dolandırıcılık gibi suçların failidir. Ancak, bu tez Amerika Joliet Cezaevinde konu ile ilgili yapılan araştırmada elde edilen sonuç ile uyumlu çıkmamıştır. Bu durumda bu tezin her zaman doğru olmasının mümkün olmadığı, doğru olsa bile tesadüf ile açıklanmasının mümkün olabileceği ortaya konmuştur.

Bir Cevap Yazın