Medusa Kimdir?

medusa1Didim’in en büyük sembollerinden biri şüphesiz Medusa’dır. Yunan mitolojisinde; yer altı dünyasının dişi canavarlarından, üç kız kardeşten yılan saçlısı olandır. Medusa ölümlüdür. Kendisine bakanları taşa çevirdiği için, Antik dönemde büyük yapıları kötülüklerden korumak için Medusa’nın resimleri yapıların duvarlarını süslemiştir. Medusa’nın hayatı hakkında bir çok rivayet vardır. Bu rivayetlerin hepsinin ortak noktası, Medusa’nın başının Perseus tarafından kesildiğidir. Apollo tapınağı yapılırken, tapınağı kötülüklerden korumak için, bir çok Medusa figürü yapılmaya başlamış olsa da, tapınak tam anlamıyla bitmediğinden ötürü bu figürlerde yarım kalmıştır. Medusa’nın kanından olan Kanatlı at pegasos ve Khrysaor doğurmuştur.

Efsaneye Göre;

Medusa o an yer yüzünde yaşayan herkesten daha güzel olarak doğmuştur. Bu güzelliği başına bela olmuştur. Ve Tanrıçaların onu kıskanmasını sağlamıştır. Bir çok tanrıyı peşinden koşturmuştur. Zeus’un en sevdiği kızı olan Tanrıça Athena, Medusa’yı çok fazla kıskanmakta bir türlü çekememektedir. Denizlerin tanrısı olan Poseidon, Medusaya deliler gibi aşık ve hayrandır.  Bir gün Medusa ile Athena tapınağında yalnız kaldıklarında, Medusa’ya zorla sahip olur. Bu durumu bir türlü kaldıramayan Athena kendisini aşağılanmış hissettiği için, Medusa’yı gorgon (saç yerine başlarında canlı yılanlar olan, dişi canavarlardır) yapmıştır. Bu bir tür lanet sonucunda oldukça çirkinleşmiştir. Saçları artık yılan olan Medusa’ya bakan herkes taş kesilir. Fakat Medusa insan olduğu için ölümlüdür. Athena bir türlü hazmedemez ve gorgon yaptığı halde bu cezayı ona az bulan Athena, Perseus ile iş birliği yaparak Medusayı idam ettir. Başı kesilir kesilmez Poseidon’dan olma iki çocuğu Pegasos ve Khrysaor bir anda gövdesinden dışarı fırlar. Medusa lanetlenmiştir ve başı kesilirken, başından sıçrayan kanlar Libya çölüne düşer ve her damla kan bir yılana dönüşür. Perseus, Medusa’nın kesik kafasını alıp giderken; Athena ise Medusa’nın derisini yüzer.

Bir Cevap Yazın