Yüzme stilleri nelerdir?

Yüzme, suyun yüzeyinde ve içinde belirli hareketler ile bir yöne doğru mesafe kaydetmektir. Zamanla gelişmiş ve bir spor haline gelmiştir. Çeşitli teknikler barındırarak yüzme stilleri oluşturulmuş ve kategorize edilmiştir. Tüm dünyada oldukça popüler bir spor olup yarışmaları düzenlenmektedir. Yüzme sporu, birçok yönüyle insan sağlığına oldukça yararlıdır. Uzmanlar, birçok doku ve eklem rahatsızlıklarına bu sporu tavsiye etmektedirler.

Yüzme Stilleri ve Teknikleri

İnsan, birçok farklı vücut formlarında yüzebilir. Bu yüzden bizzat yüzme biçimlerini kategorize ederek sınırlandırmak yanlış olur. Fakat zaman içerisinde bu sporun gelişmesi ile profesyonel olarak belli başlı stiller ortaya çıkmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu; Bir stili diğerinden üstün görmenin kesinlikle yanlış olmasıdır. Yüzmenin doğru bir biçimde gerçekleşebilmesi için en önemli unsur doğru bir şekilde nefes alıp verebilmektir.

1. Serbest Yüzme

Serbest yüzme, adından da anlaşılabileceği gibi serbest el ve kol hareketleri ile yapılan bir yüzme tekniğidir. Tüm stiller içerisinde en hızlı yüzmeyi sağlayan stildir. Bu stil, kolların sıra ile ileri doğru atılmasından ve ayak çırpma hareketlerinden oluşur. Kolu atarken başımızı attığımız kolun ters yönüne doğru çevirerek nefes alırız. Serbest yüzme stilinde nefes alma işlemi, her kol çekişinde yapılabilir fakat en doğrusu her 3 kol çekişinde bir nefes almaktır.

Serbest yüzmede kol suyun içinden ne kadar hızlı çekilirse, yüzme hızı da aynı derecede yüksek olur. Ayaklar ise her kol çekişinde kalçadan çırpılır. Fakat ayaklar suyun içerisinde olmalıdır.

2. Sırtüstü Yüzme

Bu stil ters bir biçimde gerçekleştiğinden diğer yüzme stillerinden ayrılır. Sırtüstü yüzerken kişi yönünü göremediğinden diğer stillere göre daha tehlikelidir. Ayrıca baş sadece bu stilde sabit tutulur. Kol ve ayak hareketleri, serbest yüzmede olduğu gibidir.

Bu stil, bel ve boyun fıtığı olanlar için oldukça yararlıdır. Ayrıca omurganın dikleşmesini sağladığından omurga problemleri çekenlerin de bu stilin üzerinde durmalarını tavsiye ederiz.

3. Kelebek Yüzme

Bu stil, diğer tüm stillerden estetik ve teknik olarak ayrılır. Yüzebilmek için profesyonellik gerektiren tek stildir. Ayrıca bu stilin eksiksiz olarak yapılabilmesi için güçlü kolların olması şarttır. Nefes ve ayak hareketleri koordinasyonu da gerektiren bu stilde, denge oldukça önemli olan bir diğer unsurdur.

 • Bu stilde “dolphin” diye tanımladığımız yunus hareketleri tam olarak yapılır
 • Ayaklar birbirine yapıştırılarak, kalçadan tek vuruşla suya itme gerçekleştirilir
 • Baş, sürekli olarak öne doğru eğiktir
 • Kollar, tıpkı ayaklar gibi aynı anda hareket ettirilir ve yay biçimini alır

4. Kurbağalama

Kendi içinde has stilleri olan tek stildir. Klasik, ondüla ve dalga stili olmak üzere 3 stil barındırır. Fakat bu alt stiller kendi aralarında çok küçük farklarla ayrılır. Bu stili, diğer stillerden ayıran en belirgin özellik ise; kolların suyun içinde hareket etmesidir.

Bu stil yüzmede en önemli unsur ayak vuruşlarıdır. Vücut, yüzme eylemini gerçekleştirecek kuvvetin yarısını ayaklardan alır. Diğer stillerde bu oran kollara göre oldukça düşüktür.

 • Diğer stillere nazaran yavaş bir stildir
 • Ayak vuruşları esnasında ayaklar birbirinden ayrıdır
 • Her kulaçtan sonra, baş su yüzeyine çıkarılır
 • Palet, sadece bu stilde kullanılamaz
 • Kollar ve bacaklar en çok bu stilde suyun altında kalır
 • Vücuttaki kaslar en çok bu stilde çalışır
 • Kol ve bacak koordinasyonu en çok bu stilde önemlidir

Birçok yönüyle diğer stillerden ayrılan kurbağalama, bazı kişiler tarafından çok sevildiği gibi bazı kişiler tarafından da hiç tercih edilmez. Bu stilde yarışan profesyonel yüzücüler, genellikle diğer stillerde yarışmazlar. Bu durumun tam tersi de mevcuttur diyebiliriz.

Bir Cevap Yazın