Piramitlerin gizemi nedir?

Dünyanın yedi harikasından olan, mısır piramitlerinin içinden, günümüzpiramite kadar gelen sadece Gize piramitlerinden olan Keops piramitidir. Dünyanın başka yerlerinde de bu tarz piramitler olsa da, sayıca en fazla Mısır’da bulunmaktadır.

Tabanı kare şeklinde olan bu yapıların, köşeleri yukarda tek bir noktada toplanır. Bugüne kadar rastlanmasa da, firavunların mumyalanmış cesedi ve hazinelerinin saklanması için inşa edildikleri düşünülmekte. Bugüne kadar inşa edilen piramitlerin en önemlisi Gize piramitleri olan, Mikerinos, Kefren ve Keops’tur. Keops piramiti bunların en büyüğü ve en gizemlisidir.

Keops piramiti tam 20 yılda tamamlanmıştır. Yapımında her biri 2,5 ton ağırlığında olan, 2.300.000 adet kireç taşı kullanılmış, toplamda 150 metre yüksekliğinde bir yapıdır. 20 yılda bu taşların dizilebilmesi için, her 2,5 dakikada bir taşın yerine konması gerekmektedir. Bu yüzden günümüzde bile piramitlerin nasıl inşa edildiğini çözmek mümkün değildir. Taşların eğiminin bu kadar düzgün ayarlanması, tepede buluşma noktasının hatasız bir şekilde birleşmesini, uzmanlar hala daha çözmüş değildir. Bu ağırlıkta taşların, yaklaşık olarak 150 metre yukarılara nasıl taşındığı gizemini koruyan bir konudur. Bazı çevrelere göre, rampa inşa edilerek taşların yaklaşık 43 metrelik kısmının taşındığı, daha sonrasında ise, içeriden yapıma devam edildiğidir. Böyle düşünülmesinin sebebi, başka türlü yapılırsa, bu kadar süre içerisinde yapımının tamamlanamayacağıdır.

Piramidin yapım aşaması, hem piramidin inşası, hem de kral odasının inşası şeklinde olmuştur. Kral odası, tabandan 43 metre yukarıdadır. Dışarıya bakan hava kanalları ve tavanında her biri 15 ton olan, 4 adet düz bloklar vardır. Bu taş blokların nasıl taşındığı hakkında ise, sadece bir mekanizma kullanıldığı düşüncesi vardır.

Yaklaşık 45 asırdır var olan Keops Piramidi, bunca süre içerisinde, sadece üstten 10 metre aşınmıştır. Son yıllarda ise, zamanında basamak araları özel bir kireçtaşı çamuruyla doldurulan piramitlerin, bu karışımlarının güneş ve iklim koşulları sebebiyle aşınması ve basamaklı bir görünüm almasıyla, daha fazla hasar görmektedir.

Piramitlerin gizemi ile ilgili araştırmalara göre,

Keops piramidinin tabanını, dünya yarıçapı üzerine oturtulursa, yüksekliği kutup noktasına gelir. Buradaki kusursuz oran bilim adamlarını şaşırtmaktadır.

Piramidin taban çevresini yüksekliğinin iki katına bölersek, pi sayısını elde ederiz.

Piramitlerin yerleştirilme yönleri hayret edici derece de hassas hesaplarla yapılmış.

Keops piramidinin dört yüzünün toplam alanı, yüksekliğinin karesine eşittir.

Piramidin yüksekliği bir milyarla çarpıldığında, dünya ve güneş arasındaki mesafeyi verir.

Piramitler güneş saati işlevi görür.

Keops piramidiyle, dünyanın merkezinin mesafesi, Kuzey Kutbuyla arasındaki mesafeye eşittir. Bunlar piramitlerin kanıtlanmış gizemleridir. Bunun dışında rivayette olsa bazı gizemlerin yaşandığı bilinmektedir. Bunlardan en bilinenleri,

Piramit içerisindeki süt birkaç gün bozulmadan kalıp, sonrasında yoğurt haline dönüşmektedir.

Piramit içerisinde radar gibi aletlerin çalışmadığı, yazları serin, kışların sıcak olduğudur.

Açık yaraların piramidin içerisinde kısa sürede iyileşmesi.

İçerisinde ışık olmasa da bitkilerin hızla büyümesi.

Piramit içerisine kirli su bırakıldığında, suyun birkaç gün içerinde temiz bir hale gelmesi.

Piramitlerin içerisine senede iki defa giren güneş, piramit hangi firavun adına yapıldıysa, firavunun doğum ve ölüm günlerinde girmektedir.

Gize’den geçen boylam, denizlerle karaları iki eşit parçaya bölmektedir.

Bütün bunlar piramitlerin gizemi olarak, insanları şaşırtmaktadır. Kim bilir belki  bundan sonra, bu sırları çözebiliriz..

 

Bir Cevap Yazın