Meclis soruşturması nedir?

meclis-soruşturmasıMeclis soruşturması cezai amaçlıdır. Başbakanın veya bir bakanın, görev suçu işlediği itham edilerek, YÜCE DİVANA SEVK edilmesi için yapılır. Meclis soruşturması açılması için, en az 55 milletvekilinin önergesi gereklidir.

Meclis soruşturması 1 ay içinde yapılmalıdır.  Bu soruşturmada 15 kişiden oluşan soruşturma komisyonu kurulur. Bu komisyon kura ile belirlenir. İlk önce ön oylama gerçekleşir. Bu oylama gizli olarak yapılır.

Oylama sonucunda basit çoğunluk kabul oyu gerekir. Komisyondan basit çoğunlukla geçen soruşturma, tartışılıp raporu okuduktan sonra, gizli oylamaya açılır.

Meclis üye tam sayısının 276 oyuna ihtiyaç vardır. Tüm oylama sonuçları gizli tutulur ve oylamalar gizli gerçekleşir. Önerge kabulü için basit çoğunluk gerekse de, kader oylaması için mutlak çoğunluk esastır.

Siyasi parti gurupları, sadece kooptasyonla komisyon için 3 er kat aday belirlemek için karar alabilir. Bunun dışında hiçbir karar alamaz.

Meclis soruşturması geçiren ve gizli oylamada mutlak çoğunlukla kabul edilen bakan veya başbakan, yüce divana sevk edilir. Bakan istifa etmiş sayılır. Başbakan ise istifa etmiş sayılarak, aynı zamanda hükümetin düşmesine sebep olur.

Bir Cevap Yazın