Liderlik nedir?

liderlik nedirBireyin içinde yaşadığı toplumu veya bu toplumdaki belirli bir insan grubunu yönetme sorumluluğu üstlenmesi demek olan liderlik (önderlik), bilgi ve zeka dayalı olan bir vasıftır. Kişinin bir toplumun tamamına ya da belirli bir insan grubuna liderlik etmesi ve en önemlisi de bu topluluğa birçok farklı açıdan yarar sağlaması için zeka ve bilgi kadar bir tanım sezgilere de sahip olması gerekir. Liderlik vasfının en önemli unsurlarından biri de ileri görüşlülüktür. Zira başarılı öngörülerde bulunan bir lider yönettiği topluluğa fayda sağlamak için bugün hangi adımların atılmasını saptayabilir ve bugün atılan adımlar gelecekte topluluğa fayda sağlayabilir. Bireyin insanlara yarar sağlayacak şekilde toplulukları yönetmesinden kasıt ise yapılması gerekenlere karar vermek ve yeri geldiğinde de uygulamaları bizzat yürütmektir. Liderlik vasfının belki de en önemli unsuru, kişinin sahip olduğu gücü kullanabilmek için yeterli kapasiteye sahip olmasıdır.

Önderlik toplumun başında olmak demek olduğundan, bu yönetim pozisyonu bireye çok büyük bir güç verir. Kişinin lider olarak sahip olduğu bu büyük güç ise beraberinde daha da büyük bir sorumluluğu getirmektedir. Zira kişinin sahip olduğu gücün kaynağı yönettiği kişilerdir ve bu gücün de yönetilen insan topluluğa yarar sağlaması için liderin en başta bu insanlara karşı sorumluluğu vardır. Çevresindeki insanları etkileme gücüne bağlı olarak küçük insan topluluklarından milyonlardan oluşan toplumlara kadar insanları yönetebilen liderler, yönettikleri topluluğun büyüklüğü ölçüsünde bir güce ve şüphesiz sorumluluğa sahip olur. Lider kişinin yönettiği kişilerden aldığı güç, bu kişilerin sayısına bağlı olarak da kişiye büyük sorumluluklar da yükler.

Liderlik, tek başına tüm detayları düşünecek kadar zeki olmak veya geleceğe dair yaşanabilecek tüm olayları güçlü sezgilerle öngörmek demek değildir. Zira lider kişi çevresindeki herkese hemen her konuda danışarak bu insanların fikirlerini alabilir ancak kişiyi lider yapan özellik, nihai kararı her zaman kendisinin vermesidir. İyi bir liderin vereceği kararın doğruluğundan emin olması için birden çok ve alanında uzman olan kişilere danışması gerekir. Bu şekilde lider kişi yönettiği topluluğun menfaati için en doğru kararı verebilir. İnsanlar için “model rol” olabilecek bir karizmaya sahip olması beklenen liderlerin ayrıca belirli bir kişiliğe ve istikrarlı bir davranış biçimine sahip olması beklenir. Liderlik son kararı alma hakkı verirken kişinin omuzlarına her zaman aldığı kararların sonuçlarının tek sorumlusu olmanın ağır yükünü de yükler…

Bir Cevap Yazın