Kayseri’deki tarihi eserler nelerdir?

Kayseri, Orta Anadolu’nun ticaret ve sanayi merkezi olup kara ile demiryollarının kavşak noktasında bulunan büyükşehirlerimizden biridir. Kayseri doğal güzelliklerinin yanında son derece zengin tarihi eserlere sahip olan şehirlerimizden biridir. Çok eski bir yerleşim merkezi olan Kayseri pek çok tarihi eseri barındırmaktadır. Bu eserlerin en önemlileri Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait olanlardır. Selçuklu dönemi eserleri Konya’dan sonra en çok Kayseri’de bulunmaktadır. Kayseri’de bulunan öneli tarihi eserler şunlardır:
aa
1- Kayseri Kalesi: 5. yüzyılda Bizans İmparatoru Justinianus tarafından yaptırılmıştır. Birçok savaşta zarar görmüş olan kale Alâeddîn Keykubâd zamanında tamir edilmiştir. Daha sonra Karamanoğlu ve Osmanlılar devrinde onarılarak kullanılmıştır. Kayseri Kalesi ,iç ve dış kaleden oluşmuş ise de bugün dış kale son derece harap vaziyettedir. İç kale dörtgen plânlı olup 195 burçludur. Kalenin doğuda, güneyde ve kuzeyde olmak üzere üç kapısı bulunmaktadır.
2- Şahmelik Kalesi: Kayseri’nin Develi ilçesinin Şahmelik köyü yakınlarında bulunan kale,. Romalılar döneminde yapılmış olup, Bizanslılar tarafından da kullanılmıştır.
3- Yeşilhisar Kalesi: Yeşilhisar ilçesinde bulunmaktadır.
4- Develi Kalesi: Develi ilçesinin batısında bulunan kale harap vaziyettedir.

5- Hunad Hâtun Külliyesi: Anadolu Selçukluları döneminde yapılmış olan ilk külliyelerden biridir. 1238 yılında Alâeddîn Keykubad’ın eşi Mahperi Hunad Hâtun tarafından yaptırılmıştır. Külliye, medrese câmi, , türbe ve hamamdan meydana gelmektedir. Cami minaresizdir. Ancak daha sonra İkinci Abdülhamîd Han zamanında minaresi ve kubbesi yapılmıştır. Külliye, bir taş işçiliği şaheseridir. Hamam 1968 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.
6- Kölük Camii ve Medresesi: 13. yüzyıl Selçuklu eserleirnden biri olup 1205 yılında Selçuklu kumandanlarından Mazaffereddîn Mahmûd’un kızı Atsız Elti Hâtun tarafından yaptırılmıştır. 1335 yılında depremden zarar görmüş olan yapıyı Kölük Şemseddîn onardığından dolayı onun ismi ile anılmaktadır. Caminin mihrabı ve çinileri çok meşhurdur. Medrese ise iki katlıdır.
7- Hacı Kılıç Camii ve Medresesi: Selçuklu Devleti vezirlerinden Ebû Kâsım Ali Tûsî 1242-1249 yılları arasında yaptırmıştır. Cami ve medresenin giriş kapıları muhteşem taş işçiliğinin en örneklerindendir. Cami dışarıdan kale gibi gözükmektedir. Sarı ve siyah taştan yapılmış bir camidir.
8- Ulu Cami: 12. yüzyıl Selçuklu eserlerinden olup 1135 yılında yapılan eser 1,5 m toprağa gömülüdür. Ulu Cami Melih Mehmed Gazi tarafından yaptırılmıştır. Çeşitli zamanlarda tâmir gören eser ilk orjinal yapı özelliğini kaybetmiştir. Yanında türbe ve medrese bulunmaktadır. En eski Türk eserlerinden ve Anadolu’daki ilk Türk camilerinden biri olup, minaresi Türkiye’nin en uzun minarelerindendir. 18. yüzyılın sonlarında Reîsülküttâb Râşit Efendi yanına bir kütüphane yaptırmıştır. Burada son derece değerli yazma eserler bulunmaktadır.
9- Kurşunlu Cami: Osmanlı döneminde 1585 yılında yapılmıştır. Gerçek adı Hacı Ahmed Paşa Camiidir. Mîmar Sinan’ın eserlerinden biridir. Kubbesi kurşundan yapıldığından dolayı bu isim verilmiştir. Cami külliyesinde kervansaray aşhane, paşa odaları, medrese odaları ve şadırvan bulunmaktadır.
10- Fâtih Sultan Mehmed Câmii: 1478 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır.
11- Lalapaşa Câmii: 1308 yılında Muslihiddîn Paşa tarafından yaptırılmıştır. Minberi bir şaheserdir. Sultan II. Abdülhamîd Hanın hediye ettiği muhâfazada sakal-ı şerîf bulunmaktadır.

Diğer önemli eserler ise şunlardır:
Ulu Câmi, Develi Ulu Câmi, Avgunlu Medresesi, Sâhibiye Medresesi, Köşk Medrese, Hâtuniye Medresesi, Çifte Medrese(Şifaiye Gıyâsiye Medresesi),Keykubadiye Sarayları, Sultan Hanı, Tekgöz Köprüsü, Çokgöz Köprüsü, Karatay Hanı, Çifte Kümbet, Döner Kümbet, Melik Gâzi Türbesi.

Bir Cevap Yazın