Tango dansı nedir?

tango dansiTango, aşk ve tutkunun dansı olarak günümüzde severek uygulanan, en çok icra edilen dans türlerinden biridir. “Tango” isminin nereden geldiği ile ilgil kabul edilmiş tek bir tespit söz konusu olmamakla beraber, iki rivayet bulunmaktadır. Bunlardan biri Afrika tamtamlarının çıkardığı “tan” ve “go” şeklindeki seslerin bir bileşimi olduğu yönündedir. Bir başka rivayet ise anlamı “dokunmak” olan Latince “tangere” fiilinin tango kelimesinin kökeni olduğu yönündedir.

Tango dansının ve müziğinin kökeni Arjantin ve Uruguay’dır. Tango, 1800’lü yıllarda dünyanın birçok yerinden Güney Amerika’ya göç eden ve bu bölgede kötü koşullarda yaşamanın hayal kırıklığını taşıyan işçi sınıfının ortaya çıkardığı bir danstır. 1865 ve 1880 yılları arasında stili iyice belirginleşen tango hırçınlık, küstahlık, melankoli, asilik, hayal kırıklığı gibi birçok inişli çıkışlı duygunun harmanlandığı bir dans şekli olmuştur.

İlk oluşan tango, basit tango (tango criollo) şeklinde bir tür olarak sınıflandırılmıştır. Ancak, günümüzde tangonun birçok stili ve uyarlaması söz konusudur. Bu nedenle, tangonun orijinaline bağlı kalınarak icra edilen tür “Arjanin Tangosu” adı ile diğerlerinden ayrıştırılmıştır. Arjantin tangosu, doğaçlama yapılan, salon tangosu türlerinde olduğu üzere, daha önceden belirlenmiş kalıplar içinde icra edilmeyen, yaratıcılığa açık bir dans türüdür.

Bilinen diğer tango dansı türlerinin bazıları şu şekildedir:

  • Tango Oriental (Uruguay tangosu)
  • Tango Apilado
  • New Tango
  • Balo Tangosu (Ballroom Tango)
  • Fin Tangosu
  • Show Tango (Fantassia)

Tangoda iki rol mevcuttur; yönlendiren ve takipçi. Tangoda genelde yönlendirme rolü erkekte, takipçi rolü de kadındadır. Erkek, beden hareketleri ile partnerine figürün ne olacağını hissetirir, kadın da bu figüre uyarak dansını icra eder. Ancak günümüzde kadının sosyal yaşamdaki rolündeki değişimler neticesinde tangoda yönlendiren rolü, çiftlerin eğitimleri buna müsait ise, kadına da geçebilmektedir. Bu durumda takipçi rolünü de erkek icra eder.

Tango, dans ile aynı adı taşıyan müziği de temsil etmektedir. Tango müziğinin en önemli çalgılarından biri akerdoen türünde olan bandoneondur.

Bir Cevap Yazın