Abraham Lincoln kimdir?

abraham lincoln kimdirGünümüzde birçok insan tarafından “süper güç” olarak ifade edilen ABD’nin en önemli başkanlarından biri olan Abraham Lincoln gerek köleliği ortadan kaldırması gerekse de kurduğu Cumhuriyetçi Parti ile siyaset hayatına yeni bir anlayış getirmesi ile ABD tarihinde mihenk taşı olmuş bir kişiliktir. 1809 yılında dünyaya gelen ve 1861 ile 1865 yılları arasında görev yapan Abraham Lincoln, politik hayatının ilk günlerinden itibaren kölelik karşıtı bir tavır takınmıştır. Meşhur “13. Yasa ve Serbest Bırakma Beyannamesi” değişikliklerini yaparak ABD tarihinde birçok ilke atan Lincoln, ülkenin medeniyet anlamında büyük yol kat etmesini sağladığı için günümüzde dahi adından söz edilen bir şahsiyet olmuştur. Birçoğuna göre ABD tarihinin en önemli başkanı olan Lincoln ayrıca “bir suikast” sonucunda yaşamının yitiren ilk ABD başkanıdır. Görev yaptığı dönemde ABD genelinde köleliği tamamen kaldırmayı başaran Lincoln, bu hareketiyle ülke çapında geniş kitlelerin desteğini arkasına almıştır.

1961 yılında göreve gelmeden önce seçim kampanyasının temelini köleliğin kaldırılması üzerine kuran ve tüm beyanlarında da bunu vurgulayan Lincoln, göreve geldikten sonra ilk iş olarak köleliği kaldırdığını açıklamıştır. Lincoln her ne kadar ülke genelinde köleliğin tamamen sona erdiğini söylese de, Güneydoğu eyaletlerindeki tüm ekonomik faaliyetler köleler üzerinden yürütülmekteydi. Kuzey eyaletlerinin ekonomik faaliyetler genellikle sanayiye dayandığından Abraham Lincoln’ün aldığı köleliği kaldırma kararı bu eyaletler tarafından desteklenmiştir. Ancak güney bölgelerinin tamamında ekonomi zirai faaliyetler üzerinden yürümekte ve tarlalardaki tüm işleri de Afrika’dan “zorla ve kaçak olarak getirilen” zencilere yaptırılmaktaydı. Bir başka değişle ABD’nin güney kesimlerindeki tarım faaliyetleri köle çalıştırmayla oldukça ucuz bir şekilde yürütülmekte ve güneyli üreticiler de kölelerin özgürlük kazanmasını istememekteydi.

abraham lincolnBu durum Lincoln’ün başkan seçilmesiyle birlikte güneyli eyaletlerin bir araya gelerek görüşmeye başlamasına neden oldu. Nitekim Mississippi, Florida, Teksas, Georgia, Luisiana, Güney Carolina eyaletleri Lincoln’ün başkanlık koltuğuna oturması ile bağımsızlığını ilan etti. Bu süreçte birçok Hollywood filmine de konu olan Amerikan İç Savaşı başladı ve Lincoln büyük bir kararlılıkla Güneyli güçlerle çatışmaya başladı, Uzun süren savaşın ilk aylarında her iki taraf da kayda değer bir başarı elde edemese de, ünlü Gettysburg Savaşı ile düğüm çözüldü ve Kuzeyliler kontrolü eline geçirdi. Nitekim kısa süre sonra iç savaş Abraham Lincoln tarafı yani Kuzeylilerin galibiyeti ile sona erdi ve bu şekilde ABD genelinde kölelik kaldırılmış oldu.

Hala ABD’de kullanılan 5 dolarlık banknotların üzerinde resmi bulunan Lincoln, 1865 yılında eşiyle birlikte gittiği bir tiyatro onunda başından vurularak hayatını kaybetti. Ölümünün ardından ülke çapında yaz ilan edilirken, 12 gün sonra suikastçisi de federal ajanlar tarafından bulundu. Lincoln hala birçok tarihçi ve siyasetçi tarafından gerek iç savaşı başarılı bir şekilde kontrol ederek güney eyaletlerini geri kazanmayı başarması gerekse de köleliği tamamen kaldırması sebebiyle en büyük ABD başkanı olarak gösterilmektedir.

Bir Cevap Yazın