Ailede babanın rolü ne olmalıdır?

fatherÇekirdek aile anne, baba ve çocuktan oluşan aile demektir. Çekirdek ailelerde, her ne kadar günümüzde modernlik adı altında değiştirilmeye gayret edilse de, geleneksel aile yapısına göre baba evin reisidir. Bu reislik sıfatından anlaşılması gereken ise, baskıcı bir yönetim anlayışı değil, koruyan, gözeten, geçim sağlayan şefkat ve güven temin eden olunmasıdır.

Babalık rolü özellikle çocukların özgüvenlerinin gelişiminde hayati öneme sahiptir. Günümüzde kadınların da çalışması ve ailede rollerin birbirine karışması sebebiyle, pasifleşmeye başlayan babalık rollerinin ilk yansıması daha az özgüvenli, daha fazla ebeveyne bağımlı nesillerin ortaya çıkması ile kendisini göstermeye başlamıştır. Bilinçli ailelerde bu yönde anında tespitler yapılarak, gerekli tedbirler alındığından genel bir sosyal sorun olması nispeten engellenmekle beraber doğal bir aile yapısında gelişimin sağlanması kadar etkili olduğu da pek söylenemez.

Çocuk babayı güç ve istikrar merkezi olarak görür. Ailesine düşkün, sorumluluklarının bilincinde olan babalar, ailenin istikrarının da garantisi olarak hem eşlerine hem de çocuklarına ihtiyaç duydukları güveni vermek durumundadırlar. Tüm bakış açıları ile olması gereken budur.

Babalar, çocuklarını dinlemeli, sevmeli, gözetmeli ancak otorite merkezi olduğunun mesajını da hep bir şekilde vermeli, belli etmelidir. Çocuklar böylesi bir yapıda serzenişte bulunan taraf gibi gözükseler de aslında bu otoriteden hoşlanırlar ve buna ihtiyaç duyarlar. Anne ve baba farklı görüşte olsalar bile bunu çocuklarının önünde  tartışma sergilememeli, birbiri ile uyumlu söylem ve eylemlerde bulunmalıdırlar. Anne ve baba birbirlerinin rollerini engelleyici, birbirlerinin çocuklar gözündeki imajlarını ve otoritelerini sarsıcı tutumlardan da kaçınmalıdırlar.

Unutulmamalıdır ki, çocuklarımız söz konusu olduğunda, egolar sıfırlanmalı, çocukların kişilik gelişimleri için en doğru yol ne ise o şekilde davranılmalıdır. Gerekiyorsa pedagojik yardım alınmalı, yanlışlardan kaçınılmalıdır.

Çocuklar küçükken gerçekleşen boşanmalarda genelde velayet anneye verilmektedir. Babalık rolünün en büyük sınavdan geçtiği dönemler de bunlardır. Babalar asla göz ardı etmemelidirler ki, biten misyonları “eş olma misyonları”dır, babalık misyonları ömürleri boyunca devam edecektir.

Bir Cevap Yazın