Biyosfer nedir?

biyosferDünya üzerindeki canlıların büyük bir bölümünün içinde yaşadığı katmanı belirttiği için Canlı Küre olarak da ifade edilen Biyosfer, birçok canlı faaliyetine ev sahipliği yapan dünya katmanıdır. Dünyanın gençlik yıllarında yaklaşık olarak 3 milyar yıl kadar önce oluştuğu tahmin edilen Biyosfer tabakası; hava, su, kaya ve toprak kütlelerini içeren yaşamsal faaliyetlerin merkezidir. Atmosfer, hidrosfer denen su tabakası ve litosfer denen katı katman birleşerek biyosferi oluşturmaktadır. Bakteri ve mantarlardan insanoğluna kadar birçok farklı canlı türünün yaşamsal faaliyetler için ihtiyaç duyduğu ortamı ve besinleri sağlayan biyosfer tabakası olmadan dünya üzerinde insan da var olamaz. Bu sebepten ötürü insanın dünya üzerindeki yaşamını sürdürebilmesi, biyosfer tabakasının sunduğu imkanların devamlılığına bağlıdır.

7 bin metreye kadar karasal canlıların var olduğu biyosfer tabakasında bitkiler için de üst sınır 6.200 metre olarak belirlenmiştir. Deniz seviyesinin üstünü kapsadığı gibi okyanusların 5 bin metre derinliğe kadar olan  bölümünü de kapsayan biyosfer tabakası; virüslerden mantarlara, memelilerden bitkilere kadar canlıların neredeyse tamamını kapsamaktadır. Biyolojik milyarlarca faaliyetin söz konusu olduğu ve canlıların milyonlarca türler var olduğu bir alan olan Biyosfer Tabakası, dev bir ekolojik sistemdir. Bu habitat bünyesinde sayısız canlı birbiriyle etkileşim içine girmekte ve yaşamsal faaliyetleri için ihtiyaç duydukları bileşenleri kullanmaktadır. Birçok farklı döngünün var olduğu Biyosfer tabakası, dünya üzerindeki “en karmaşık ve hassas” sistemlerden biri olarak görülmektedir.

biyosfer nedirKendi bünyesinde pek çok ekosistemi barındıran biyosfer, insanoğlunun da aralarında yer aldığı milyonlarca canlı türüne ev sahipliği yapar. Dünyanın katı haldeki kabuk katmanının yani Litosferin de kapsayan Canlı Küre, böylece bitkiler ve bitkilerin faaliyetleri sonucu oluşan tüm bileşenleri de kapsamış olur. Topraktaki minerallerden diğer bileşenlere canlılık için gerekli olan molekül yapılarının oluşturulmasında görev alan tüm mikro kozmos üyeleri de Biyosfer Tabakası içinde yer alır. Hidrosfer tabası da Biyosferin içinde yer almakta; buhar ya da buz fark etmeden suyun tüm hallerini kapsamaktadır. Dünya üzerindeki okyanuslar, ırmaklar ve göller Biyosfer Tabakasının içinde yer aldığı gibi havadaki su buharı da Canlı Küre içindedir. Litosfer Tabakası içinde yer alan yeraltı suları da Biyosfere dahil olan oluşumlar arasındadır.

Kısacası Biyosfer yani Canlı Küre, dünya yaşamının en renkli kısmı olan canlıların var olduğu ve var olmaya devam etmelerini sağlayan birçok sistemi bünyesinde barındıran kompleks bir bütündür.

Bir Cevap Yazın