Görgü nedir?

polite“Görgü” der dururuz, olmazsa olmazlığından dem vururuz, görgü kuralları ile sürekli sınava tabi tutuluruz. Peki nedir bu görgü?

Kısaca, bir toplumun genel olarak benimsediği nezaket ve saygı kurallarına “görgü” ve “görgü kuralları” denir.

Toplum içinde yaşamak bir sosyal sorumluluğu da içinde barındırır. Evimizde, tamamen şahsımıza ait bir konforun ve düzenin dahilindeki tutum ve davranışlarımız ile, herkes tarafından eşit oranda yararlanılma hakkı bulunulan ortak alanlardaki tutum ve davranışlarımız arasında fark olması kaçınılmazdır.

En çok bilinen ve önemsenen görgü kuralları temizlik ve konuşma diline dair olanlardır. Vücudumuzu temiz tutmak, rahatsız edici kokulara sebebiyet vermemek en önemli görgü kurallarından biridir. Özellikle yaz  aylarında bu görgü kuralının uygulanmamasının verdiği rahatsızlıktan muzdarip olmayanımız yok gibidir. Bir başka önemli görgü kuralı ise konuşma ve beden dilimizdir. Karşımızdaki insanı ilk defa görüyorsak eğer, izin almadan “sen”li, “ben”li bir dil kullanmak oldukça yanlış ve yadırganan bir durumdur. Karşı taraf sizden resmi dili bırakmanızı istemediği sürece samimi bir dili kullanmaktan kesinlikle imtina etmeliyiz. Beden dili hakkında eğitimler ve kitaplar vasıtası ile bilgi sahibi olunmalı, yanlış  anlaşılmalara, kendimizi yanlış ifade etmemize sebebiyet verecek beden dili gaflarından uzak durmalıyız.

Her ne kadar feminist akımlar varlığını her toplumda az ya da çok bir şekilde hissettiriyor olsa da, karşı tarafın özel ricası olmadığı sürece bayların, bayanlara her konuda öncelik tanıması önemli bir görgü kuralıdır. Bir kapıdan bayandan önce çıkma gayretinde bulunmanın sergilediği antipatik ve kaba tutumdan uzak durmak, bayanların olduğu bir ortamda öncelikle onların oturmasını beklemek, sandalyelerini çekerek hatta oturmalarına yardımcı olmak, söz hakkını uygun ortamlarda ilk olarak bayanlara vermek, zor bir işin yapılması gerektiğinde izin alarak o işi bayan adına yapmak bayların  önemsediği ve sergilediği tutum ve davranışlar arasında olmalıdır.

Yemek yeme ile ilgili görgü kuralları ise oldukça detaylıdır. Bu görgü kuralları hakkında da eğitimler ve kitaplar kanalı ile detaylı bilgi sahibi olunmalıdır. Ancak, belirtmeden geçemeyeceğimiz bazı kurallar şu şekildedir: yemek yerken ses çıkmasının kesinlikle önlenmesi (ağız şapırdatmanın yapılmaması gibi); kolların masaya dayanılarak yemek yenmemesi, yemek yemek için kullanılan araçların uygun şekilde kullanılması (çatal bıçak kullanımı gibi).

Görgü kuralları önemlidir ve bu kurallar hakkında bilgi sahibi olunarak elden geldiğince uyulmalıdır. Özgür toplum olmak demek, herkesin istediği gibi davranması demek değildir. Unutulmamalıdır ki, özgürlüklerimiz bir başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter.

Bir Cevap Yazın