Kasık fıtığı tedavisi nasıl yapılır?

kasık fıtığıKasık fıtığı tedavisinde fıtık karın duvarındaki yırtıktan kaynaklandığından, tedavide fiziki olarak onarım yapılması gerekir. Bu onarım daha önceden yırtık olan bölgenin dikilmesiyle gerçekleşirdi. Bölgede yumuşak bölgelerin dikilmesi sırasında yırtığın çevresinde ya da karşı tarafında meydana gelen gerginlik, dikişlerin yapıldığı yerdeki iğne delikleri nedeniyle, bu bölgede zayıf noktalar meydana getirirdi. Bu yüzden sonradan bölgede en ufak zorlanma nedeniyle kasık fıtığı yeniden tekrarlayabilirdi. Fıtık operasyonlarının yamayla gerdirme yapılmadan gerçekleşmesi nedeniyle, fıtıkların tekrar oluşma riski ortadan kalkmıştır. Yamayla kasık fıtığı tedavisinin yapılması geçmiş yıllara dayanmaktadır. Günümüzde yama teknolojisinin gelişmesiyle beraber, operasyonlarda daha yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu yeni teknolojik yamalarda daha az komplikasyon riski bulunmaktadır.

Fıtık cerrahisinde amaç, hastadaki fıtığını güvenilir şekilde onarılması ve hastanın normal yaşantısına daha hızlı dönmesini sağlamaktır. Yamayla gerdirmesiz olarak yapılan işlemin avantajı, hastanın operasyondan sonra ağrı çekmemesi, fıtığın yeniden tekrarlama riskinin ve komplikasyonların olma olasılığının daha az olmasıdır. Böylece hastalardaki işgücü kaybı oldukça az olur.

Gerdirmesiz olan yani tension free ameliyatlarda fıtığın olduğu yer biyo sentetik yamayla onarılmaktadır. Yamalara hastaların durumuna göre ameliyat sırasında uygun şekil verilebilir, daha farklı boyutlarda hazırlanarak kullanıma hazır hale getirilir. Bu yöntemle gerçekleştirilen ameliyatlar açık yöntem ya da kapalı yöntemle yapılabilir. Yerleştirildiği bölgeye göre yamalar sublay ya da inlay olarak adlandırılır. Ameliyatta doğru yamanın kullanılması başarı elde edilmesi için yeterli değildir. Bunun yanında yamanın doğru aralıklarla yerleştirilmesi gerekir. Böylece yamanın iç basınç değişimlerine karşı daha dayanıklı olması sağlanmaktadır. Mümkün olduğu kadar adale arkasına yerleştirilmiş olan yamalar daha başarılı sonuç vermektedir. Kapalı yöntemle yapılan ameliyatlarda yama daha iç katmanlara yerleştirilme şansına sahiptir. Bu alana yamalar vidalanır ya da özel kimyasallarla yapıştırılmaktadır. Fıtık cerrahisinde uygun yamanın seçimi, yamanın hangi katmanlara yerleştirileceği ve yamanın burada nasıl tutturulacağı çok önemlidir. Hastaların her biri için uygun yama, uygun cerrahi teknik ve anestezi tercihi başarılı sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.

Açık yöntemle kasık fıtığı tedavisi

Bu yöntemle yapılan ameliyatta fıtığın olduğu yere 8-10 cm kadar kesi yapılmaktadır. Bu kesikten karın duvarında olan yırtığa ulaşılır. Dışarıya çıkmış olan organlar içeriye itilir ve normal olması gereken yere konur. Karın duvarında olan yırtığın ebadına uygun olacak yama adalelerin hemen üzerine yerleştirilir. Bu sayede burası basınca dayanıklı şekilde güçlendirilir. Yama gerdirmesiz şekilde yerine yerleştirildiğinden, daha sonra hastanın ağrı çekmesi engellenir. Hastaya operasyonda genel anestezi uygulamadan, lokal ya da spinal anesteziyle ameliyat yapılabilir. Oldukça kolay bir operasyon olduğu için, hastalar 2 gün içinde hastaneden taburcu olabilir. Yaşı ilerleyen hastalarda ve kalp hastalarında genel anestezi olmadığı için, bu yöntemle yapılan kasık fıtığı tedavisi tercih edilmektedir.

Kapalı yöntemle kasık fıtığı tedavisi

Bu yöntemde kesi yeri daha küçük olduğu için, yara komplikasyonları az olur. Ameliyattan sonra hastada ağrı, enfeksiyon gibi etkiler, uzun dönemde cilt hassasiyeti nadiren görülür. Bu yöntem kozmetik açıdan da daha avantajlı bir girişimdir. Kısa süre içinde ameliyat yeri kendiliğinden belli belirsiz hale gelir. Açılan deliklerin içinden kasık bölgesinin iki tarafında olan fıtıklara müdahale edilir. Bu nedenle çift taraflı olan fıtıklarda bu yöntem tercih edilmektedir. Böylece doku hasarı ve yara komplikasyonu az olur.

Bir Cevap Yazın