Kara gün dostu ne demektir?

kara gun dostuHer insanın hayatında değişen sayılarda arkadaşları ve dostları mevcuttur. Arkadaş ve dost kavramları arasındaki ayrımı samimiyet ve paylaşım çizgisi belirlemektedir. Sosyal hayatın bir getirisi ve çoğu zaman da bir zorunluluğu olan arkadaşlara nazaran dostlar daha kişiye özeldir, daha samimidir, daha candandır.

Arkadaş ve dost kavramları ayrıştırılırken, dostlar da kendi içinde ayrıştırılmaktadır. Daha doğru bir ifade ile, dostlar içinde bir kısma “kara gün dostu” olarak diğerlerinden farklı bir değer atfedilmektedir. “Kara gün dostu”; kişinin “zor” diye tabir edilen her zamankinden daha fazla ve daha yakın ilgiye ihtiyaç duyduğu anlarında  yanında bulduğu dostlara verilen isimdir. “Her dost bunu yapmak durumunda değil midir?” sorusuna ise net bir cevap vermek mümkündür: “Hayır.” Birçok kişi dostluk sergilediğinde bunu otomatik olarak “kara gün dostluğu” olarak kabul eder ve öyle yaşar. Aynı tutumu kendisine yönelik olarak kendi dostlarından da bekler. Bu gerçekleşmediğinde de o kişilerin dost olmadığı düşüncesi ile büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Halbuki, bu doğru ve haklı bir tepki değildir.

Kara gün dostu olmanın şekli ve içeriği kişiden kişiye değişmektedir. Bazı insanlar bir dostuna ait kötü bir şey duyduğunda elinde ne iş olursa olsun bırakır ve koşar, bazıları hemen telefona sarılır, bazıları en içten şekilde ancak kendi içinde büyük bir üzüntü yaşar ancak eyleme geçmez. Bir eylem olmadığında da karşı tarafın “gerçek dost olmadığı” yönündeki ithamlarına maruz kalır. Kendimizi görünür eylemlerimiz ile yansıtma önemli olmakla beraber, dünyadaki insan sayısını ve farklı kişiliklerin ne kadar çok olduğunu düşündüğümüzde standart bir tepki beklemenin ne kadar yanlış bir beklenti olduğunu, “kara gün dostu” tanımının da her kişilik için değişik bir şekilde yapıldığını asla unutmamak gerekmektedir. Çoğu zaman, yanımızda olandan çok daha samimi ve büyük bir üzüntü ile fiilen olmasa da kalben yanımızda olan dostlarımızı, sırf kendi kara gün dostu tanımımıza uygun hareket etmiyorlar diye hayatımızdan dışlamak, her şeyden önce kendimiz adına büyük bir kayıp teşkil edecektir.

Bir Cevap Yazın