Paradigma nedir?

Günümüzde birçok bilim dalında kullanılan ve beşeri ilimler kadar felsefe bilimiyle de yakından ilişkili olan paradigma, epistemoloji ve bilim disiplinlerine

Devam

Tümevarım nedir?

Bilim adamlarının yüzyıllardır kullandığı bir yöntem olan tümevarım en basit tanımla, yeni varsayımlara deneyler ve gözlemlerle ulaşmak demektir. Temsil, tümden

Devam

Bilim nedir?

Deney, gözlem ve büyük oranda da düşünce ile insanın içerisinde yaşadığı evreni mikro kozmostan makro ölçeğe kadar incelmesi, ilim olarak

Devam