Bilim felsefesi nedir?

İnsanlığın dünya üzerindeki hayatına başladığı ilk günden beri düşünen insanla birlikte varlığını sürdüren felsefenin temel alt dallarından biri olan bilim

Devam

Tümevarım nedir?

Bilim adamlarının yüzyıllardır kullandığı bir yöntem olan tümevarım en basit tanımla, yeni varsayımlara deneyler ve gözlemlerle ulaşmak demektir. Temsil, tümden

Devam

Bilim nedir?

Deney, gözlem ve büyük oranda da düşünce ile insanın içerisinde yaşadığı evreni mikro kozmostan makro ölçeğe kadar incelmesi, ilim olarak

Devam