Tümevarım nedir?

Bilim adamlarının yüzyıllardır kullandığı bir yöntem olan tümevarım en basit tanımla, yeni varsayımlara deneyler ve gözlemlerle ulaşmak demektir. Temsil, tümden

Devam

Bilim nedir?

Deney, gözlem ve büyük oranda da düşünce ile insanın içerisinde yaşadığı evreni mikro kozmostan makro ölçeğe kadar incelmesi, ilim olarak

Devam

Yazıyı kim buldu?

Yazının icadı, bilinen insanlık tarihinin de başlangıcı olarak kabul edildiğinden ve tarihin kayıt altına alınarak günümüze ulaşmasını sağladığı için en

Devam

Teleskobu kim buldu?

İçinde yaşadığımız devasa evrende ne kadar küçük bir noktacık olduğumuzu daha iyi anlamamızı sağlayan teleskop, kainatın yapısı hakkında bilgi edinmemizi

Devam