II. Selim kimdir?

II. SelimKanuni Sultan Süleyman’ın ve Hürrem Sultan’ın oğlu olan II. Selim, 11. Osmanlı padişahı ve 90. İslam halifesidir. 28 Mayıs 1524 tarihinde doğmuş olup, 15 Aralık 1574 tarihinde vefat etmiştir. “Sarı Selim” olarak da bilinir.

Çocukluğu İstanbul’da Eski Saray’da geçen II. Selim, çok iyi düzeyde eğitim aldı. 16 yaşında iken Konya Sancak Beyi olarak görevlendirildi. 1544’te de Manisa Sancak Beyi olarak atandı.

Hırslı bir kadın olan annesi Hürrem Sultan’ın da teşviği ile II. Selim, babası hayatta iken taht için mücadele etmeye başlamıştır.

Zira, kendi annesinden olmayan Mustafa, Mahmud, Murad adlarında kardeşleri ve kendi annesinden de Mehmed, Beyazıd, Abdullah, Cihangir, adında öz kardeşleri bulunmakta, yani tahtın varis adaylarının sayısı oldukça fazla idi. II. Selim’in  öz kardeşi Bayezıd dışındaki rakip kardeşleri babası hayatta iken ölmüş veya öldürülmüşlerdi. Şehzade Mustafa Hürrem Sultan’ın adamı Sadrazam Rüstem Paşa’nın Kanuni Sultan Süleyman’a tavsiyesiyle, öz babasının verdiği emri ile idam ettirilmiştir.

Anneleri hayatta iken iki kardeş Selim ve Bayezıd çok belli etmediler, ancak anneleri 1558’de ölünce birbirleriyle taht için ciddi bir mücadeleye başladılar. Şehzade Bayezıd Amasya Sancak Beyi olarak görevlendirilmiş, daha atak ve daha asi idi. II. Selim ise babasının gönlünü kazanmak için daha uyumlu, daha mütevazı bir görüntü sergilemiştir. Babasının da desteğini alan II. Selim ile kardeşi Bayezıd Konya civarında ordularını çatıştırmış, bu çatışmanın sonucunda Bayezıd kaçmak zorunda kalmıştır. İran Safevi Devleti’ne sığınan Bayezıd’ın ülkesine ancak naaşı dönebilmiştir. Bu da II. Selim’in tahtın tek adayı olması anlamına gelmiştir.

II. Selim, 1566 yılında tahta geçmiştir. Osmanlı Padişahları içinde ordunun başında sefere gitmeyen ilk padişahtır. Devlet işleriyle genellikle aynı zamanda damadı da olan Sokullu Mehmet Paşa ilgilenmiştir. Padişahlığı döneminde önemli tarihi olaylar arasında Yemen’in yeniden fethi, Kıbrıs’ın Fethi gibi önemli olaylar bulunmaktadır. 

II. Selim, çok iyi bir şairdir. Ünlü şair Yahya Kemal, II. Selim’in eserleri içinde yer alan bir beyit için “Selimiye kadar güzel” ifadesini kullanmıştır.

Bir Cevap Yazın