İdrarda kanama neden olur?

idrarda kanİdrarda kanama olması farklı nedenlere dayanabilir. Bu etkenler çok önemsiz olabileceği gibi, ciddi bir hastalığa işaret edebilir. Bu yüzden geç kalmadan tespit edilmeli ve tedaviye başlanmalıdır. Bazı hastalarda idrarda bulunan kan gözle görülecek düzeyde olurken, bazılarında yapılan idrar tahlili sırasında kan hücreleri belirlenir. Bu tespit tesadüfen yapılan bir kontrol sırasında meydana çıkabilir. İdrarda kan olması toplumun % 5 lik bölümünü etkilemektedir. İdrar sisteminde bulunan böbrekler, böbrek boruları, mesane ve dış idrar yolunda kanama olabilir. Ayrıca erkeklerde prostat hastalıkları da idrarda kan olmasına sebep olabilir.

İdrarda kan olmasının en fazla görülen sebepleri nelerdir?

İdrarda kan olması genellikle bir hastalığa neden olmasa da, mutlaka araştırılmalıdır. Hastaların yapılan tetkiklerinde yaklaşık % 15’inde herhangi bir sorun belirlenmemiştir. Buna neden olabilecek hastalıklar arasından en önemlisi kanserdir. Bundan başka böbrek taşları, idrar yolu enfeksiyonu, prostatit ve ağır egzersizler idrarda kan olmasına neden olabilir.

İdrarında kanama olan hastalara yapılan testler nelerdir?

İdrarında kanama tespit edilen hastaların, öncelikle idrar sistemi incelenir. Hastanın yapılan muayenesinden sonra, tam idrar tetkiki uygulanır. Hastada böbrek hastalıkları bu tetkikle tespit edilir. Mikroskopta kan hücrelerinin şekilleri incelenip, idrar yolunda hangi bölgede sorun olduğu tespit edilir. İdrar kültürü sırasında mikrop tespit edilirse, idrar yolu enfeksiyonu belirlenir. Bu hastalar için antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır. İdrarın sitolojik incelemesi sayesinde, kanser hücresi ile diğer anormal hücreler tespit edilebilir. Yapılacak kan testi sonrasında böbrek fonksiyonları belirlenir.

İdrar yolu görüntülemesi nasıl yapılır?

Bu araştırma sırasında farklı yöntemler kullanılarak, farklı konular hakkında fikir alınabilir. Ancak önce şüpheli bir sorun varsa, buna uygun araştırma yapılır. Gerekli görüldüğünde daha ileri tetkiklere geçilmektedir.

 • Ultrason tetkiki böbreklerdeki kitle ya da tümör araştırması yapılmasını sağlar. Bu tetkik sırasında böbreğin dokusunu değiştirebilecek sorunlar belirlenir.
 • Röntgen ile taş incelemesi yapılmaktadır. Damardan verilecek ilaçla, çekilen filmde idrar yolunun yapısına bakılır.
 • Bilgisayarlı tomografi idrar yolunun içi ve dışı hakkında bilgiler verir. Bu tetkik taşlar hakkında doğru bilgiler verir.
 • MR tetkikiyle organların yapıları daha detaylı araştırılır. Fakat bu tetkik sırasında hastalar kapalı tüpe girdiğinden, hastalar için biraz ürkütücü gelmektedir.
 • Mesane iyi tetkik edilemediğinde, sistoskopi yapılıp mercekli aletle iç kısma bakılır. Bu yöntem dış idrar yolunu inceleyen tek yöntemdir.
 • Bazen böbrek borusu ile böbrek içinin incelenmesi için, mesaneden yukarıya bir ilaç verilip inceleme yapılır veya gözle incelemek için, üreteroskopi adındaki küçük bir operasyon yapılmaktadır.

İdrardaki kan hangi organdan gelir?

İdrarda kanama olursa, bunun hangi organdan geldiğini belirlemek gerekir. Bunun sebebi uygulanacak olan tedavinin kanamanın kaynağına ve buna sebep olan etkene göre özel bir planlamayla yapılmasındandır.

İdrar sistemi iki ana bölümden meydana gelir. Kanamanın nereden geldiğini belirlemek için, bunlar ayrı değerlendirilir. Üst bölüm böbrekler ve üst idrar borusundan meydana gelir. Alt bölüm ise, mesane ile idrar yolundan oluşur. Erkeklerde ise alt bölümde prostatta bulunur.

Üst idrar yollarındaki kanama nedenleri

 • Nefrit: Bu hastalıklar böbreklerin etli dokusunda olur. Bazı hastalıklar böbrek yetmezliğine kadar gider.
 • Piyelonefrit: Mesanedeki mikropların böbreğe gitmesiyle oluşan rahatsızlık, kadınlarda daha çok etkili olur.
 • Taş: Taşlar idrarda sürekli kanamaya neden olabilir. Böbrek taşları olursa, kanama ve ağrı daha azdır. Üreter taşları ise hem kanamaya, hem de ağrıya neden olur.
 • Kanser: Üreter ve böbrek kanserlerinde idrarda kanama görülür. Böbreğin etli dokusunda olan tümörlerde kanama yapabilir.
 • İyi huylu böbrek tümörleri: Bunlar nadir şekilde kanamaya sebep olabilir.
 • Polikistik böbrek: İki böbreğinde kistli olduğu rahatsızlıktır.
 • Basit böbrek kisti: Nadiren içine kanayan ve idrar yollarına açılan kistlerde görülür.
 • Böbrek dokusunda çürüme: Böbreklerde idrar yapıcı kanalcıkların son kısmının çürümesi ve dökülmesi, idrarda kanama ve ağrı yapabilir.
 • Tıkanma: Taşlar, enfeksiyon ve travma böbrekten idrar akımının engelleyebilir.

Alt idrar yollarındaki kanama nedenleri

 • Sistit: Kadınları daha fazla etkileyen ve daha çok mesaneyi tutan bir enfeksiyondur.
 • Mesane kanseri: Bu idrardaki kanamanın en önemli sebebidir. Erken belirti verir, ancak yavaş ve sinsi bir seyri vardır.
 • İyi huylu prostat büyümesi: Önce kanama önemli olmasa da, ilerledikçe kan kaybı riski oluşur.
 • Mesane taşı: Kanama ve sistite benzer yakınmalar oluşur.
 • İnterstisyel sistit: Kadınlarda daha çok olan kanamayla birlikte idrar yakınması oluşur.
 • Üretrit: Erkekleri daha fazla etkileyen dış idrar yolu iltihabıdır. Burada kanama fazla belirgin olmaz.
 • Kondilom: Penis ve çevresindeki siğillerin idrar yoluna girmesi kanamaya neden olur.
 • Prostatit: Kanama nadiren etkili olabilir.

Bir Cevap Yazın