Hades kimdir?

Eski Yunan mitolojisinde geçen bir tanrı olan Hades, yeraltının karanlık güçlerini temsil ettiği için insanoğlunun ilgisini çekmiş ve hakkındaki hikayeler gerek yazılı gerekse de sözlü kaynaklarla günümüze ulaşmıştır. Ölülerin tanrısı olarak bilinen Eski Yunan tanrısı Hades, Zeus’un görev paylaşımı sonucu bu yetkiye sahip olmuştur. Yeryüzünün hakimiyetini kardeşleri arasında paylaştıran bir başka Eski Yunan tanrısı Zeus, Poseidon’a denizleri verirken Hades’e de yeraltını ve ölülerin sorumluluğunu verir. Eski Yunan mitolojisinde ölülerin ülkesi olan yeraltının tanrısı haline gelen Hades’e dair birçok öykü bulunmaktadır.

Günümüzde çoğu insan tarafından kötülük ile özdeşleştirilen Hades, aslında Eski Yunan toplumları tarafından kötü bir tanrı olarak görülmemekteydi. Zira Roma döneminde yeraltının tanrısı olan Hades’in aynı zamanda yeraltındaki tüm hazinelerin de tanrısı olduğuna inanıldığından, Hades’e büyük saygı duyulurdu. Romalılar için hazinelerin tanrısı olan Hades, çoğu kaynakta “Pluton” olarak da isimlendirilmiştir. Eski Yunancada “görünmez” manasına gelen Hades kelimesi, bu tanrının meşhur miğferi ile ilgili olarak konulmuş bir isimdir. Zira Eski Yunan mitolojisinde tanrı Hades’i görünmez yapanın giydiği miğfer olduğuna inanılırdı.

Yeryüzünden çıkarılan tüm değerli taşların ve metal madenlerinin tanrı Hades’e ait olduğuna inanan Eski Yunanlılar, bu nedenle Hades’i oldukça bonkör bir tanrı olarak görürdü. Sözünden asla dönmeyen bir tanrı olduğuna da inanılan Hades’in bazı karanlık ve korkunç yanları olduğuna yaygın olarak inanılmıştır. İnsanoğlunun en büyük korkusu olan ölüm ile özdeşleştirilen bir tanrı olması, Hades’in yüzyıllar boyunca insanoğlu tarafından mesafeli yaklaşılan bir tanrı olmasına da neden olmuştur. Kesinlikle acıması olmayan bir tanrı olduğu söylenen Hades, çoğu Yunan tanrısı gibi kaprisli istekleri olan bir tanrı değildir.

Eski Yunan toplumunda tanrılara derin saygı duyulsa da, çoğu tanrının son derece kaprisli ve kendini beğenen bir yapıya sahip olduğuna inanılırdı. Ancak Hades bu aşamada diğer tanrılardan farklılaşarak, kaprissiz ve yalın bir tavra sahipti. Hades’in bu ilginç karakteri ve ölüm ile özdeşleşen kimliği birçok Eski Yunan efsanesinde adının geçmesine neden olmuştur. Tanrı Zeus’un kızı Persephone ile evli olan Hades’in en çok ilgi çeken ve en meşhur hikayesi de, karısı Persophone ile ilgili olandır. Persephone’yi kaçıran Hades’in efsanevi hikayesi yüzyıllar öncesinde insanların ilgisini çekmiş ve günümüze dek ulaşmıştır.

Bir Cevap Yazın