Kıyamet alametleri nelerdir?

Kıyamet-alametleri-nelerdirKıyamet alametleri (Eşrâtü’s-sâat), insanın iradesine bağlı olması veya olmaması, kıyametin kopmasına çok yakın bulunup bulunmaması durumu göz önünde tutularak iki bölüm halinde incelenir: Küçük alametler, büyük alametler. Alametlerin büyük ya da küçük diye isimlendirilmelerinin sebebi önemleriyle ilgili değildir. Açıklanan sebeplerinden dolayıdır. Ayrıca Kur’an’ da Kıyamet zamanını Allah’tan başka hiç kimsenin bilemeyeceğiyle alakalı bir çok ayet vardır.

1) Küçük Alametler: İnsan iradesine bağlı olarak, dini emirlerin ihmal edilmesi ve ahlakın bozulmasıdır. Büyük alametlerden çok önce gerçekleşecek olaylardır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’  in gönderilmesi ve onun son peygamber olması (onunla peygamberliğin son bulması, bitmesi), şarap içme ve zinanın açıkça yapılması, ilmin ortadan kalkması. Bilgisizliğin artması, adam öldürme olaylarının artması, zekât verecek fakirin bulunmaması, dünya malının bollaşması, ehliyetsiz insanların söz sahibi olmaları, insanların bina yapmak için birbirleriyle yarışmaları, depremlerin çoğalması, insanların ölümü temenni etmeleri, kadınların çoğalması erkeklerin ise azalması gibi olaylar kıyametin küçük alametlerinden bazılarıdır ve halk arasında en çok bilinen kıyamet alametleridir.

2) Büyük Alametler: Kıyametin kopmasından hemen önce meydana gelecek ve birbirini de izleyecek olaylardır. Büyük alametler insan iradesinin dışında gerçekleşen ve tabiat kanunlarını aşan olaylardır. Hatta Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bir hadis-i şerifinde (Müslim)  “Kıyametten önce on alamet görmediğiniz sürece dünyanın sonu gelmez” buyurmuştur. Daha başka hadislerde ve İslam bilginlerince de bu alametlerin genel olarak açıklanışı şöyledir:

 1. Duman: Mü’mimler nezleye tutulmuş gibi bir duruma getiren ve kâfirleri ise sarhoş eden bir dumanın çıkması. Bu dumanın bulutu kırk gün kırk gece kalıp bütün yeryüzünü kaplaması.
 2. Deccal: Kıyamette zuhur edecek deccal isminde yalancı bir şahıs çıkacak Müslümanları bozgunculuğa ve kötülüğe sevk edip, İslam dinini ve Müslümanları ifsad edecektir. Sahih hadislerde deccalın sağ gözünün kör olmasıyla birlikte iki gözünün arasında da ” kâfir” yazacağı, çocuksuz olacağı, Mekke ile Medine’ye giremeyeceği, deccalın işte bu ortaya çıkışından sonra kırk gün yeryüzünde kalacağı ve bu süre içerisinde de istidrac denilen bazı olağan üstünlükler göstereceği, daha sonra da ve yine kıyametin büyük alametlerinden olan Hz. Isa`nın yeryüzüne inmesiyle onun (Hz.İsa) tarafından öldürüleceği belirtilmiştir.
 3. Dâbbetü’l-arz: Bir yaratıktır ve Kıyametten önce çıkacaktır. Yanında ise Hz. Süleyman (a.s)’nın mührü ile Hz. Musa (s.a)’nın asası bulunacak. Asa ile müminin yüzünü aydınlatacak, mühür ile ise kâfirin burnunu kıracak. İşte böylelikle müminler ve kâfirler tanınacak. Ayrıca Kelime olarak “yer hayvanı” manasındadır.
 4. Güneşin Batıdan Doğması: Allahu Teâlâ’nın emriyle güneş batıdan doğacak ve bu olaydan sonra iman edenlerin imanı, kendilerine hiç bir yarar sağlamayacaktır ve dinsiz olarak öleceklerdir.
 5. Ye’cüc ve Me’cüc’ün Çıkması: Kıyametin bir başak büyük alametidir. Bu isimde iki insan topluluğu olacak, yeryüzüne dağılacaklar ve bir süre bozgunculuk yapacaklar.
 6. Hz. İsa’nın Gökten İnmesi: Kıyametin kopmasından önce Ehl-i Sünnet itikadına göre Hz. İsa (a.s) yeryüzüne inecek ve Hıristiyanları İslam’a davet edecek, deccalı öldürecek ve Hz. Peygamber (s.a.v) ‘in şeriatı ile hükmedecek. Daha sonrasında ise ölecektir.
 7. Yer Çöküntüsü: Biri doğuda, biri batıda birisi ise Arap yarımadasında olmak üzere üç yer çöküntüsü meydana gelecektir.
 8. Ateş çıkması: Hicaz taraflarında büyük bir ateş çıkacak. Bu ateş her tarafı aydınlatacak.

Hadis kitaplarında Kıyamet alametleriyle ilgili pek çok bilgi ve rivayet bulunmaktadır. Kıyamet konularının mahiyeti tıpkı Ahiret konusu ile ilgili konularda olduğu gibi bilgi sahibi Allah Teâlâ’dır. Yani ancak yorumlar yapılabilir mahiyeti ise Allah’a havale edilir.

One thought on “Kıyamet alametleri nelerdir?

 • 22 Mart 2014 tarihinde, saat 20:59
  Permalink

  teşekkür ederim bunu kim yapmışsa çoook güzel olmuuuş

  Yanıtla

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: