X ışını nedir?

X ışını ya da diğer adıyla Röntgen ışınları, 0,125-125 keV enerji aralığında veya dalga boyu 10-00,1 nm arasında olan, elektromanyetik dalgalar ya da foton demetleridir. Titreşim sayısı aralığı, 30-30.000 PHz’ye eşittir.

X ışınları, genellikle tıp alanında tanısal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Fazla maruz kalındığında, yükünleştirici ışın kategorisinde olduğundan insanlara zarar verebilir. X ışınları, 1895 yılında Wilhelm Röntgen tarafından bulunduğu için, sıklıkla röntgen ışınlarından bahsedilir. Wilhelm Röntgen, X ışınlarını bir deney yaptığı sırada tesadüf eseri bulmuştur. X ışınları, ışığa benzemekte ancak gözle görülememektedir. Yüksek oranda delici özelliğe sahip bir ışın salınımıdır. Röntgen ışınları da denilen bu ışınlara X tabiri, tam özelliklerini bulamadığı için Wilhelm Röntgen tarafından “bilinmeyen” anlamında verilmiştir. Günümüzde X ışınlarının elektromanyetik radyasyon spektrumunun bir parçası olduğu bilinmektedir. Bu ışınların dalga boyları, gözle görülen ışığın dalga boyundan çok kısadır. Röntgen yani X ışınlarının elektromanyetik dalga spektrumunda olduğu ve kutuplanma kimliği taşıdığı ilk defa Barkla tarafından 1906 yılında ispatlanmıştır. Röntgen ışınları, karbon, kükürt ve alüminyum bloklarından oluşmuş bir saçıcı ortama gönderiliyor. Bu ortamın elektronları, üstüne gelen Röntgen ışınlarının elektrik alan vektörü etkisi ile titreşim yaparak, aynı frekansta elektromanyetik dalga yayınlar.

X ışınlarının bulunması en başta özellikle tıp alanında teşhis ve tedavilerin uygulanmasında büyük faysalar sağlamıştır. Bu ışınlar sayesinde, kemiklerin ve iç organların filmlerini çekmek mümkün olmuş, tıptaki ilerleme ve gelişmelerde önemli bir paya sahip olmuştur.

Bir Cevap Yazın