Fanatizm nedir?

fanatikFanatizm, sempati ve sevginin aşırı şekilde; bir kişi, bir kurum, bir spor takımı üzerine yoğunlaştırılması demektir. Bu yoğunlaştırılmış sevgiyi taşıyan ve yaşayan kişiye de “fanatik”, “fan”ya da “hayran”  adı verilir. Fanatizm kabul edilebilir, tolere edilebilir bir duruma işaret ederken; saldırganlığa varan boyutu da zaman zaman gündeme geebilmektedir ki, bu duruma “holiganizm” ismi verilmektedir.

Fanatizm, genellikle sanat, spor ve siyaset alanında sergilenmektedir. Özellikle futbol, gibi spor dallarında takımlar lehine segilenen fanatizmin, holiganizm boyutuna vardırılması sıklıkla yaşanan bir durumdur. Holiganizm yasaklanmış bir hayranlık düzeyidir ve verilen zararlar nedeniyle hukuki yaptırımları gündeme getirmektedir.

Fanatiklerin, hayranlıklarını, sevgi ve sempatilerini toplu bir faaliyete dönüştürmek için kurdukları topluluklara “fan kulüp” adı verilmektedir. “Hayran kulübü” de denen fan kulüplerin örneklerinin özellikle sanat dallarının herhangi birinde ünlenmiş kişiler adına sergilendiği gözlemlenmektedir. Hayranlığın muhattabı olan ünlü adına fan kulüpler tarafından web siteleri hazırlanmaktadır. Bu web siteleri ile kişiler hakkında detaylı olarak bilgi paylaşımı sağlanırken, iletişim ve organize olmak adına da efektif şekilde yararlanılan platformlar olarak kullanılmaktadırlar.

Fan kulüplerin gerçekleştirdiği faaliyetlerden biri de “fanzin oluşturmak”tır. Fanzin, “FANatik” ve “magaZİN” kelimelerinden oluşturulmuştur. Fanzinler, ticari bir menfaat güdülmeden; basılı materyallerden (dergi, gazete, vb.) fotokopi yolu ile çoğaltılarak hazırlanır ve bu yayınlar fan kulüp üyelerine dağıtılır. Fanzinler, tek sayfa olabildiği gibi, birçok sayfanın zımbalanması ya da iğnelenmesi ile oluşturulan dergi benzeri amatör yayınlardır. El yazısı, daktilo, kolaj,vb. gibi yöntemlerle de fanzinler düzenlenebilmektedir. Fanzinler konuları ve içerikleri itibarıyla çeşitlere ayrılmaktadır:

Müzik fanzinleri; ana temanın müzik olduğu fanzin türüne verilen addır. Punk rock ve elektronik müzik en çok görülen müzik fanzini konusudur.

Edebiyat fanzinleri; şiir, öykü, vb. edebiyat türlerine ait örneklerle içeriği oluşturulan fanizn türleridir.

Karma fanzinler; müzik,edebiyat, siyaset,vb. alanlardan karma bir şekilde hazırlanan içeriklere sahip fanzin türleridir.

Bir Cevap Yazın