Elektrik nedir?

Medeniyetin teknolojik açıdan ilerleyişinde belki de en büyük adım olan elektriğin keşfi, insanlık tarihi açısında muazzam derecede önemlidir. Elektrik; elektriksel yüklerin var olmaları ve akış haline geçmeleri nedeni ile oluşan birçok farklı bulgunun genel bir tanımıdır. Elektrik akımları, manyetizma çekimi ve hatta yıldırımlar gibi birçok farklı alanı kapsayan elektrik tanımı, insanların bu güçten yararlanarak büyük bir yarar sağlamasına neden olmuştur.

Elektrik kelimesinin kökeni Antik Yunan medeniyetlerine kadar dayanan bir geçmişe sahiptir. Yaklaşık olarak M.Ö. 600 yılında yaşamış bir filozof olan Miletli Thales, bir kürk parçasına sürterek yüklenmesini sağladığı kara kehribar taşının çevredeki saman çöplerini ve kuş tüylerini üzerine çektiğini fark etmiştir. 2500 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen  günümüze kadar gelmeyi başaran “elektrik” sözcüğünün kökeni de, eski Yunancada amper anlamına gelen “elektron” sözcüğüne dayanmaktadır. Yüzyıllar boyunca insanların varlığından haberdar olmadığı elektrik, nihayet 1752 yılında Benjamin Franklin tarafından keşfedilmiştir.

Benjamin Franklin yaptığı uçurtma deneyi ile ilk defa statik elektiriğin varlığı kanıtlayarak, bu akımın tanımını yapmıştır. Franklin’in bu akıl almaz keşfinin ardından birçok insan elektrik üzerinde sayısız deney yapmıştır ancak insanlık tarihindeki büyük sanayi devrimlerine neden olan 19. ve 20. yüzyıllarda yapılan çalışmalardır. Bu dönemde elektriğin tanımı ve etkileri üzerine araştırma yapan Nicola Tesla, Samuel Morse, Thomas Edison, Alexander Graham Bell gibi bilim adamları sayesinde medeniyette büyük adımlar atılmıştır.

Günümüzde elektriğin akımından bahsedilirken kullanılan “elektrik yükü”, tamamen soyut bir kavramdır ve sadece bilim adamlarının maddenin yapısal davranışlarını inceleyebilmek için kabul ettikleri bir tanımdır. Dünya üzerinde herhangi bir elektriksel yük olduğunu ispatlayacak bir deneye ya da yöntem yoktur ve bugüne kadar hiç kimse doğrudan bir elektrik yükü görmemiştir. Elektriksel yük kavramında; “+” ve “-” olmak üzere iki farklı elektriksel yük olduğu kabul edilmiştir. Coulomb Yasaları olarak kabul edilen parçacıklar arası yük hesabı da, kağıt üzerinde kabul edilen bir yasadır.

Bir Cevap Yazın