Eğitim koçluğu nedir?

Eğitim koçluğu, öğrencilerin kendilerini tanımayabilmeleri ve bireysel yöntemlerini kendilerinin belirleyebilmeleri için profesyonel destek veren koçluk hizmetidir. Hedeflenen performansa ulaşabilmek için öğrenci ile eğitim koçu arasında planlı bir ilişki kurulur. Bu çalışma devamlılık ve kararlılık getiren bir çalışmadır. Bu sebeple bu çalışmanın uzun süreli olarak planlanmasında fayda vardır. Bazı eğitim koçluğu merkezlerinde yıllık 28 saatlik eğitim verilmektedir. Bu durum kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir.
kkkEğitim koçu öğrenciyi motive eder , kişinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmaya yardımcı olur, bireyi çözüme odaklar, yeni hedefler belirlemesini sağlar, kendisini kontrol etmesine yardımcı olur ve çözümlere odaklanmasını sağlar.

Eğitim koçluğu, bireysel değişimler sağlar ve değişimi sürekli hale getirir. Kişinin korkularını yenmesinde önemli rol oynar. Kişi eğitim koçu aracılığı ile hayatını kontrol etmeyi öğrenir. Bu durum kişiye mutluluk ve huzur verir.
Eğitim koçları belirlenen değişim için süreci yönetir. Genelde çözüm odaklı olarak hareket edilir. Değişimi sağlarken öğrencinin yol arkadaşı olurlar.

Eğitim koçu ilk olarak öğrencinin kendisini aşmasına ortam hazırlar. Bu noktada kişinin kendisini doğru olarak tanımasını sağlarlar. Birey eksileriyle artılarıyla kendisini farkına varır. Bunu gördüğü zaman performansını daha üst noktalara çıkarabilir.

Eğitim koçluğu öğrencinin daha güzele, daha iyiye, yüksek performansa ulaşması yolunda onlara her açıdan destek sağlayan, farkındalıklarını üst düzeye çıkarır, öğrencinin kendi çözümlerini üretmesini sağlar.
Eğitim koçluğunda iletişim çok önemlidir. Öğrencinin öncelikle eğitim koçunu benimsemesi, sevmesi gerekiyor. Ondan sonra bir plan çerçevesinde hareket edilerek hedefe ulaşılabilir.

Eğitim koçu, öğrenci odaklı hareket ederek öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırıcı yani isteklendirme artırıcı çalışmalar yapar. Bunun için öğrencini uyabileceği bir çalışma programını oluşturur. Bu çerçevede çalışma ortamını düzenler ve öğrencinin sorunlarıyla birebir ilgilenir. Öğrencinin başarısını okulla iletişim kurarak öğrenciyle beraber takip eder. Hatta birlikte ders çalışırlar, birlikte bir çok şey paylaşırlar.
Eğitim koçluğu; Doğrudan çözüm odaklı olup çözüme tam destek verir. Bir nevi yol arkadaşlığıdır, merak boyutu yoktur, ön yargısızdır. Öğrencide farkındalık oluşturur. İç kaynakları harekete geçirir. Öğrencinin motivasyonunu destekler. Güçlü ve etkili soru sorma yeteneği kazandırır. Etkili dinleme ve etkili geri bildirim vermeyi gerektirir. Karşılıklı güven oluşturmaktadır.

Eğitim koçluğunun faydaları şunlardır: Motivasyon artırır,ders çalışma performansının artırır, konsantrasyon artırır, öz güven artırır, ders çalışma programlamasını sağlar, sınav kaygısının kontrol altına alınmasını sağlar, aile içi iletişim problemlerinin çözümlenmesine yardımcı olur.Ayrıca sinirlilik ve ani parlama sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olur .

Bazı eğitim koçluğu merkezlerinde işleyiş şöyledir: Bütün görüşmelerde gizlilik esas alınır. Öğrencilerle periyodik olarak 2 haftada bir görüşülür. Her seansta farklı uygulamalar yapılması esastır. Öğrencinin gelişimi ile beraber ebeveynlerin de aynı gelişim sürecine dahil olmasını sağlarlar. Bütün seanslar sonunda yeni eylem adımları oluşturulur. Öğrenmeyi öğrenme teknikleri, hafıza teknikleri ve anlayarak hızlı okuma teknikleri ihtiyaç duyulduğu zaman gelişimin sağlanması için öğrenciye verilir.

Eğitimini belirli bir plan çerçevesinde sürdüremeyenlerin, motivasyonu bozuk olanların, sınavlar konusunda sürekli kaygı içinde olanların, Kendisini tanımayanların, heyecan sorunu olanların eğitim koçluğuna ihtiyaçları vardır. Son dönemlerde oldukça yaygınlaşan bu sisteme hemen hemen her ilimizde ulaşmak mümkündür.

Bir Cevap Yazın