Ebced hesabı nedir?

Kendi özel alfabetik bir sayı sistemine sahip olan Ebced hesabı, harflere birer değer atayarak kelimelerin sayısal olarak ifade edilmesini sağlamaktır. Ebced hesabı; gizlenmesi gereken bilgilerin yazıya dökülmesinde, isimlerin sembolleştirilmesinde, doğum tarihine göre yeni doğanlara isim verilmesinde, fizik ve geometri gibi bilimlerde, dini ilimlerde, “tarih düşürmede” ve popüler kültürün yakından ilgilendiği Cifr ile Vefk ilimlerinde kullanılmaktadır. Tüm bunların haricinde falcılık ve büyü gibi metafizik kapsamındaki inisiyasyon işlemlerinde de kullanılan Ebced hesabı, sanılanın aksine İslam tarihi ile insanoğlunun keşfettiği bir sistem değildir. Zira İslam dininden çok önceleri başta Yahudiler olmak üzere farklı toplumların Ebced hesabı kullandığı bilinmektedir.

Ülkemizde bilinen ve kullanılan Ebced hesabı, Arap alfabesinin sayısal değerlemeleri üzerine geliştirilmiş sistemdir. Ebced ismi, Arap alfabesini oluşturan ilk dört harften gelmektedir. Nasıl ki Cumhuriyet Türkçesi Latin harfleriyle ifade edilmekte ve alfabemiz “ABC” olarak ilk harflerle ifade edilmekteyse, Ebced kelimesi de Arap alfabesinde ilk dört harf(elif, ba, cim, dal) kullanılarak oluşturulmuştur. Ebced hesabını basit bir biçimde açıklamak gerekirse, alfabedeki her harfin belirli bir rakamsal değeri bulunmakta ve yazılı olan herhangi bir metinde bu harf değerleri “belirli kurallar dahilinde” toplanarak sayısal değerlere ulaşılmaktadır.

Yahudilerin tefvir kaynaklarında ve bazı diğer tarihi kayıtlarda, Yahudi toplumunun harflere rakamsal değerler atayarak bir takım hesaplamalar yapıldığından bahsedilmektedir. Bu bilgiler ışığında Ebced hesabının farklı isimler ve sistemlerle birlikte İslam dininden çok daha önce insanlar tarafından birçok farklı amaç kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. Ebced hesabının popüler kültür tarafından sürekli dillendirilmesi, ortaya gizemli bir yön sunulmasını ve böylece insanların ilgisinin bu yöne çekilmesini sağlamıştır. Şüphesiz Ebced hesabının binlerce yıllık bir sistem olduğu ve kullanıldığı yerlerden birinin de metafiziksel uygulamalar olduğu bir gerçektir. İnsanların ilgisini çeken ve büyük merak uyandıran bu mistik öğretiler hakkında çok az bilgi olması ve mevcut bilginin de ne derece güvenilir olduğunun sorgulanması, Ebced hesabının kullanım alanlarıyla ilgili pek çok yanlış bilginin oluşmasına neden olmuştur.

Çoğu insanın yanlış bildiği konulardan biri de Ebcet hesabında harflere atanan değerlerin Arapçaya alfabe sırasına göre değil, Süryanice ve İbranice sıralamaya göre olduğudur. Arapça harflerin Ebcet değerleri 1 ile 1000 arasında değişen farklı değerlere sahiptir. Buna göre yazılı bir metinden ne tür bir sayısal sonuç çıkarılacağı ise tamamen ayrı bir konudur. Tüm harf değerlerinin teker teker toplanmasıyla bir sonuca ulaşılması gibi basit yöntemler bulunurken, bazı sayı tabanlarına göre çok daha karmaşık işlemlerin yapılması da söz konudur.

Bir Cevap Yazın