Dünyada kaç ülke var?

Dünya üzerinde Birleşmiş Milletler’e kayıtlı olan ülke sayısı 193’dür. Dünyadaki ülkelerin büyük çoğunluğu Birleşmiş Milletler’e kayıtlı olmasına rağmen kayıtlı olmayan ülkeler de vardır. Bazı ülkeler ise Birleşmiş Milletler’in varlığını tanımaz ve reddeder.

Dünyadaki ülke sayısı net değildir. Ülkelerin dış politikaları ile bağlantılı olarak ülkelere göre değişiklik gösterir. Birleşmiş Milletler yetkilileri bile yaptıkları açıklamada dünyada kaç ülke olduğunu bilmediklerini söylemişlerdir. Buna sebep olarak ise belli bir ülke tanımının olmayışını gösterirler. Birleşmiş Milletler sadece üyeliğe alacağı ülkelerin kendi kriterlerine uyup uymadığına bakabilir. Bazı ülkelere göre dünyada 190 ülke varken bazılarına göre bu sayı 194’tür. Örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan’ı tanımaz (meşruluğunu kabul etmez). Bildiğiniz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de şu anda Türkiye Cumhuriyeti haricinde hiç bir ülke tarafından tanınmamakta yani ülke olarak görülmemektedir. Bütün bunlarla birlikte kendini ülke olarak tanımlayan tüm milletlerin sayısı yaklaşık olarak 250 adettir.

Dünyadaki ülke sayısı için net bir sayı verilemese de size yardımcı olabilmek için bazı rakamlar hazırladık:

Birleşmiş Milletler’e (UN) üye ülke sayısı: 193 (Güncelleme: 24.06.2022)

Uluslararası Futbol Federasyonu’na (FIFA) kayıtlı ülke sayısı: 211 (Güncelleme: 24.06.2022)

Uluslararası Basketbol Federasyonu’na (FIBA) kayıtlı ülke sayısı: 212 (Güncelleme: 24.06.2022)

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) kayıtlı ülke sayısı: 194 (Güncelleme: 24.06.2022)

Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) kayıtlı ülke sayısı: 164 (Güncelleme: 24.06.2022)

UNICEF’e kayıtlı ülke sayısı: 191 – UNICEF’in yer almadığı ülke sayısı: 10 (Güncelleme: 24.06.2022)

Dünya Bankası’na üye ülke sayısı: 189 (Güncelleme: 24.06.2022)

Interpol’e üye ülke sayısı: 195 (Güncelleme: 24.06.2022)

Uluslararası Para Fonu (IMF) üye ülke sayısı: 190 (Güncelleme: 24.06.2022)

Dünya Posta Birliği (UPU) üye ülke sayısı: 192 (Güncelleme: 24.06.2022)

Not: Ülke sayıları ile ilgili bilgiler merakname editörleri tarafından örgütlerin kendi web sitelerinden edinilmiş ve 24 Haziran 2022 tarihinde güncellenmiştir. Zaman içinde değişiklik gösterebilir.

Bir Cevap Yazın