Derin devlet nedir?

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar ve ekibinin yargılanma sahnesi. Mahkemede tüm suçları devlet adına işlediklerini söylemişlerdi.
Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar ve ekibinin yargılanma sahnesi. Mahkemede tüm suçları devlet adına işlediklerini söylemişlerdi.

Son yıllarda insanların sıkça duymaya başladığı ve popüler kültürde gerek medya gerekse de televizyon yapımlarıyla kendine genişçe yer bulan bir kavrama dönüşen derin devlet, Anayasa tarafından yapılan devlet tanımı dışında kalacak şekilde oluşturulmuş tüm organizasyonları tanımlamak için kullanılan siyasi bir terimdir. Ayrıca Anayasa ile tanımlanan devlet yapısı içinde çeşitli pozisyonlara sahip olan kişilerin ya da devlet yapısındaki kurumların yasadışı eylemlerde bulunarak şiddete yönelmeleri sonucunda oluşan durumu da derin devlet olarak tanımlayan görüşler bulunmaktadır. Ayrıca devlet yönetimindeki kişilerin yetkilerini kötüye kullanması, zorbalık kullanarak kendi menfaatleri ya da hizmet ettikleri güçlerin menfaatleri doğrultusunda çok çeşitli icraatlar yapması da derin devlet olarak tanımlanmaktadır. Derin devlet olarak tanımlanan bu tür organizasyonlar veya kişilerin, bu kişi ve organizasyonların yürüttüğü faaliyetlerin genel özelliklerinden birinin de gizlilik olduğu söylenir.

Halktan gizli bir şekilde amaçlarını gerçekleştirmek isteyen bu derin devlet olarak isimlendirilen güçler, tüm faaliyetlerini devleti ve milletin menfaatlerini korumak adına yapıyormuş gibi göstermesine karşın gizlice bunun tam tersini yapmaktadır. Eşkıyalık boyutuna varabilecek düzeyde zorbalık yapabilecek kadar tehlikeli oldukları söylendiğinden, genel olarak derin devlet dendiğinde insanlarda merakla karışık bir korku hakim olmaktadır. Ülkemizde özellikle 1996 yılında yaşanan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca hatırlanacak olan Susurluk Skandalı sonrasında halk arasında kullanımı yaygınlaşan bir tabir olan derin devlet, dış güçlerle iş birliği içinde olan ve kendi ya da bu güçlerin menfaatlerini gözeten gizli faaliyetler içinde bulunan kişiler için de kullanılmıştır. Ancak unutulmamasında yarar var ki, derin devlet kavramının tanımı ile ilgili bugün dahi oldukça farklı fikirler bulunmaktadır.

Derin devlet kavramıyla ilgili çeşitli tanımlamalardan bahsedilmesine karşın yukarda bahsi geçen açıklamalardan çok daha farklı görüşler de vardır. Zira Soğuk Savaş yıllarında kapitalist ABD ve yandaş güçleri ile komünist Sovyetler Birliği ve yandaş güçleri arasında oluşan kutuplaşmanın da derin devlet kavramını ortaya çıkarttığına dair söylemler bulunmaktadır. ABD ile Sovyetler Birliği’nin taraf olduğu bu kutuplaşma sonucunda oluşturulan istihbarat servislerinin gizlilik içinde çok kapsamlı faaliyetlerde bulunması, bu faaliyetlerin resmi kurumlarla ilişkilendirilmemesi için her zaman gizli tutulduğu söylenmektedir. Bu gizlilik sayesinde daha da fazla güç kazanan bazı güçlerin Soğuk Savaş yıllarında derin devlet olarak isimlendirilen daha da organize teşkilatlara dönüştüğü de iddia edilenler arasında yer almaktadır.

Bir Cevap Yazın