Çocuklarda kabızlık neden olur?

kabızlıkÇocuklarda kabızlık sorunu bazı hallerde önlem alınmadığı takdirde oldukça ciddi sorunlara sebep olabilir. Bu nedenle kabızlığın sebepleri ve kabızlığın ne zaman önemsenmesi gerektiğini mutlaka bilmelisiniz. Çocuklarda kabızlık sorunu tanıdan çok bir belirti olarak ortaya çıkar. Bu yüzden mutlaka önemsenmeli ve sebebi bulunmalıdır. Özellikle süre olarak uzun süren kabızlığın başka bir rahatsızlığın belirtisi olarak görülmesi ve mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Kabızlığın sebepleri arasında ön planda bulunanlar arasında normal dışkılama evresinin birisinde ya da birden fazlasında birden oluşan aksama, ince bağırsağın uç kısmında, kalın bağırsakta olan hareket bozukluğu, dışkının içeriği ve dışkıdan kaynaklanan etkenler gelir. Çocuklarda kabızlık teşhisinin yapılması için, bazı kriterlerin bir arada olması gerekir. Bunların arasında çocuğun dışkılama sayısının bir haftada üç defadan az olması, her dört dışkılamanın birisinde ağrının olması, aşırı ıkınmanın olması, külot kirlenmesi ya da bağımsız şekilde rektumda devamlı dışkının olması ve her dört dışkılamanın birisinin sert ve parça şeklinde olması yer almaktadır.

Çocuklarda kabızlık ek gıdalara geçiş döneminde etkili olabilir

Bebeklikte meydana gelen kabızlık genellikle anne sütünden ek gıdalara geçiş döneminde ortaya çıkmaktadır. Bu kabızlık sebepleri içinde önemli bir yer tutar. Eğer buna eşlik eden bir anal çatlak kabızlığı daha zor bir hale getirir. Dışkı içinde olan anormalliklerde kabızlık nedeni olur. Aşırı inek sütü alınması, beslenme yetersizliği, alınan mamaların içerikleri, besinlerin yeteri kadar sulandırılmaması gibi etkenlerde kabızlıkta etkili olur.

Çocuklarda nedeni belli olmayan kabızlıkta neden beslenme bozukluğu olabilir

Nedeni belirlenemeyen kabızlık sebepleri içinde en önemli unsur beslenme bozukluğu, hatalı tuvalet alışkanlığının olması, bağırsak hareketlerinin yavaş olması, bağırsak hareketlerini kontrol altında tutan sinirsel bozukluklar, iç sfinkterin kasılı durumda olması, psikolojik faktörler ve ağrılı defekasyon yer almaktadır. Çocuklarda oluşan kabızlıkta psikolojik faktörler ve tuvalet alışkanlığı çok önemli yer tutar.

Çocuklarda kabızlık sebeplerinin tanı yöntemleri nelerdir?

Hastanın önce öyküsü dinlenir, kabızlıkla birlikte buna eşlik eden faktörlerin tespit edilmesi, kabızlığın ne zaman başladığının ve kabızlığın tam olarak irdelenmesinin yapılması

Hastanın fiziki muayenesine geçilir. Bu muayene sırasında karın muayenesinin yapılması, genital muayene ve anal rektal muayene, ayrıca nörolojik muayene yapılarak gerekli olan bulgular elde edilir.

Laboratuvar tetkiklerine geçilir. Bunun için düz karın grafisi, anal kanal ultrason incelemesi, kalın bağırsak grafisinin çekilmesi, dışkılamanın grafi incelemesi, anorektal basınç ve biyopsi yapılması gibi tanı yöntemleri kullanılmaktadır.

Çocuklarda kabızlık tedavisi nasıl olur?

Kabızlığın neden kaynaklandığı belirlendikten sonra, buna uygun olan tedavi uygulanır. Anatomik bozukluk tespit edildiyse, önce bunun cerrahi olarak tedavisi gerekir. Bir hastalık tespit edildiyse, bu hastalığın tedavisi yapılır. Bunların dışında olan kabızlık sorunlarında çocukların beslenme düzeni değerlendirilir ve bunların düzeltilmesi için çalışılır. Besinlerin lifli olanları tercih edilir. Bol su içmeleri için gereken yapılır. Psikolojik bir sorun tespit edilirse, bunun ortadan kaldırılması için uygun olan bir tedaviye başlanır.

Bir Cevap Yazın