Çocuğa söz nasıl dinletilir?

cocuk nasil soz dinler“Söz dinlemeyen çocuklar” birçok anne ve babanın ortak sorunudur. Özellikle nesil farklılılarının en yoğun yaşandığı son günlerde çocuklar kişiliklerini oldukça güçlü şekilde yaşadıklarından bu problem değişik formlarda her ailede su yüzüne çıkmaktadır.

Kendine güvenli, kişiliği güçlü çocuklar yetiştirmek anne ve babaların en büyük çabası halindeyken, bu kişilikteki çocukların anne ve baba olsalar dahi dışarıdan gelen yönlendirmelere direnmesi, kendi görüşlerinde ısrar etmesi ve bu durumun ebeveynlerin pek hoşuna gitmemesi aslında ilginç bir çelişkidir.

Bu tür durumlarda öncelikle anne ve babaların kesinlikle sağlamaları gereken ortam huzur ve sukunetin olduğu, sevgi ve güvenin aşılanmaya devam ettiği bir aile ortamı olmalıdır. İki karşı cephe şeklinde bir ortamın oluşması sorunların derinleşmesine, ergenlik dönemlerinde iyice çözülemez haline gelmesine sebebiyet verecektir.

Çocuk, direniyor ve aksi görüşte ısrar ediyorsa, kişiliğini kazanmış bu güçlü küçük insandan memnuniyet duyabilmeyi ebeveynler başarmalıdır. Bu durumda hoşnut olduklarını çocukları ile paylaşmaktan imtina etmemelidirler. Tabiki bu memnuniyet ortak bir görüşün oluşmasına, anne ve babanın beklentisinden tamamen uzaklaşılmasına neden olmayacak seviyede kalmalıdır.

Çocuğunuzun tam olarak neye direndiğini, onu anlamaya yönelik sorularınızla ortaya çıkarın. Bu soruları tehditkar ve saldırgan bir tavırla sormamayı kesinlikle başarmanız gerektiğini unutmayın. Çocuğunuz çoğu zaman sadece direnme içgüdüsü ile hareket ettiğinden, neye tam olarak direndiğini kendisi bile bilmiyor olacaktır. Soru ve cevap şeklinde geçen sohbetin içeriği direnişin, söz dinlememenin nedenini ortaya çıkarmak, ortaya çıkan bir somut neden varsa şayet bu durumu anne ve baba sorumluluğunda çözmek olmalıdır. Sözlerinizin içine belirli aralıklarla çocuğunuza olan sevginizi yansıtan küçük işaretler yerleştirmeyi ihmal etmeyin.

Çocuğunuza söz dinletmenin en net yolu amacınızın yönlendirme yapmak ve emir vermek olmadığı; sadece çocğunuzun rahatını, güvenini ve yararını gözettiğinize dair onun gözünde ve kalbinde hiçbir şüphe yaratmamaktır.

Çocukların ihtiyaç duyduğu en önemli iki duygu sevgi ve güvendir. Bunu aile ortamında azami düzeyde sağlıyor olmaları hem kendi hayatları, hem ebevynlerin hayatları, hem de sosyal toplum açısından kritik önemde bir gerekliliktir.

Bir Cevap Yazın