Brusella hastalığı nedir?

Brusella, bakterilerin sebep olduğu enfeksiyon hastalıklarından biridir. Brusella koyunlar, domuzlar, köpekler, inekler ve develer gibi memeli hayvanların bir hastalığıdır. İnsanlarda bu hastalığın görülmesi brusella taşıyıcısı olan hayvanlarla yapılan temas ya da bu hayvanlardan elde edilmiş olan ürünlerin tüketimiyle olur. Brusella semptomları çoğunlukla soğuk algınlığı belirtileriyle karıştığından dolayı teşhis edilmesi biraz zordur. Hastalık dünya da senede yaklaşık olarak 500 bin kişi de görülür. İspanya, Yunanistan, İspanya, Türkiye ve Güney Afrika ülkelerinde görülme oranı Avrupa ve Amerika’ya göre daha fazladır. Ulusal hayvan aşılama programlarının düzenli olarak yapıldığı ülkelerde bu hastalığın görülme oranı çok düşüktür. Tarihte Hipokrat brusella hastalığından bahsetmiş, 1887 yılında İngiliz bir doktor tarafından Malta adasında meydana gelen bir salgın incelenmiş ve bu hastalığa malta ateşi adı verilmiştir. Bakterinin tanımlanması ancak 20.yy ortalarında Amerika da yapılmıştır. 1969 yılında ise biyolojik bir silah olarak kullanımı gerçekleşmiştir.

Brusella bakterisi nasıl bulaşır?

brusella

Brucella, bu bakteriyi taşıyan hayvanların ürünlerinin tüketimiyle insanlara geçer. En fazla süt ve peynir ürünleri ile insanlara geçiş gerçekleşir. Ayrıca brusella bakteriyi taşıyan hayvanların sekresyonlarının solunması ile de bulaşabilir. Bu sebeple hayvan yetiştiricilerinin, kasapların, avcıların, veterinerlerin ve laboratuvar personellerinin risk altında olduğu bilinmelidir. Gerekli tedbirlerin alınması gerekir. İnsandan insana brusella bakterisinin geçmesi oldukça nadirdir.

Brusella hastalığının belirtileri nedir?

Brusella bakterisi ile karşılaşma gerçekleştikten sonra günler hatta aylar geçtikten sonra rahatsızlık belirtileri ortaya çıkabilir. Brusella ilk önce kendine özgü olmayan, üst solunum yolu enfeksiyonlarına benzer belirtiler vermeye başlar. Ateş yükselmesi, terleme, eklemlerde ağrı, güçsüzlük, halsizlik, baş ağrısı, depresyon belirtileri, karın ağrısı gibi birçok farklı belirti ile meydana çıkabilir. Karaciğerde ve dalakta büyüme ile diğer iç organlarda fonksiyon kayıpları meydana gelebilir. Tanıda ki en önemli husus hastaların risk grubunda olup olmadığıdır. Kişinin hayvanlarla temasının olup olmadığı sorgulanmalıdır. Ayrıca ateş ile beraber görülen eklem ağrılarının brusella hastalığı ile alakası mutlaka kontrol edilmelidir.

Brusella tanısı nasıl konur?

Brusella rahatsızlığı konusunda şüphe duyulan durumlarda, hastadan alınan kan örneği ile brusella antijeni araştırılır. Çoğunlukla hastalığın teşhisi için bu test yeterli gelmektedir. Karaciğer fonksiyon testlerinde bir anormallik görülürse, karaciğer biyopsisi yapılarak, biyopsi materyalinde brusella bakterisi aranmalıdır. Brusellanın hastanın iç organlarına verdiği hasarı göstermesi yönünden MR, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri de kullanılmalıdır.

Brusella tedavisi nasıl yapılır?

Brusella tedavisi için ikili ya da üçlü antibiyotik kombinasyonları kullanılmaktadır. Çoğunlukla doksisilin, rifamisin, streptomisin, gentamisin kullanılır. Bu antibiyotiklerle yapılan kombinasyonlar doktor tarafından hastalığın şiddetine,  hastanın yaşına ve hamilelik gibi etkenler göz önünde bulundurularak yapılır. Hastalığın tedavisinde 6 hafta sürecek olan antibiyotik tedavisi önerilir. Tedavi sonrasında kan testleri yeniden yapılarak, brusella bakterisi aranmalıdır. Karaciğer ve dalakta oluşan hasarlarda ve nadiren de kalp kapağını tutan durumlarda cerrahi operasyon gerekli olabilir.

Bir Cevap Yazın