Bilinçaltı nedir?

bilincaltiBilinçdışı, şuuraltı gibi ifadelerle de anılan bilinçaltı, kişiliğimizin kontrolümüz altında olmayan ancak birçok düşüncemize ve eylemimize yön veren kısmıdır. Buzdağının görünmeyen kısmı gibi görünmez ancak birçok şekilde kendini belli eder, dışavurumlara yön verir.

Günümüzde bilinçaltının insanların tutum ve davranışlardaki etkisi ve önemi üzerine çok fazla çalışmalar ve gözlemler yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda “subliminal mesaj” adı verilen bilinçaltına mesaj gönderme teknikleri de geliştirilmiştir. Bu tekniklerin en yoğun şekilde kullanıldığı alanlar reklamlardır. Reklamlarda, izleyici kitlesine subliminal mesaj yolu ile görünenin çok dışında mesajlar iletilebilmektedir. Bu nedenle ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede reklamlarda izleyici kitlesinin bilinçaltına nüfuz edici tekniklerin kullanılması yasaklanmıştır.

Bilinçaltının birçok özelliği mevcuttur; bu özelliklerden önemlilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Öncelikle bilinçaltı olumlu mesajları algılamaya yönelik bir yapıdır. Olumsuz mesajları algılayamaz. Bu özellik iyi bilindiğinde; insan hayatındaki tüm mesajların olumlu ifadeler ile verilmesi seçeneği kendiliğinden oluşmaktadır. Bu özellik kuantum metodolojisinin de üzerinde yoğunlaştığı bir husustur. Kişi arzu ve isteklerini bilinçaltına yönlendirebilmek adına olumlu ifadelerden yola çıkarak mesajlarını betimlemelidir; “Fakir olmak istemiyorum” değil “Zengin olmak istiyorum” gibi.
  • Bilinçaltının referans kaynağı geçmiştir. Karşılaştığı durumları geçmiş arşivini tarayarak değerlendirir. Bu nedenledir ki bilinçaltında yatan geçmiş deneyimler; bugün üzerinde çok yüksek oranda etkilere sahiptir.
  • Bilinçaltı koruma refleksine sahiptir. Bilinç henüz farketmeden, bazı uyaranlara sadece bilinçaltı ile tepki verilmesi söz konusu olabilmektedir.
  • Bilinçaltı beklemekten hoşlanmaz, aceleci ve çıkarcıdır. Yapılan bir deneyde çocukların önüne bir adet şekerleme konulmuş, bu şekerlemeyi yemeden durabilirlerse belirlenen sürenin sonunda iki adet şekerleme kazanacakları belirtilmiş. Ancak, çocukların tamamının şekerlemeleri yediği gözlemlenmiştir. Çünkü bilinçaltı kazanılmış olanı, kazanılacak olana tercih etmiş, çocukların davranışını bu yönde etkilemiştir.

Bir Cevap Yazın