Bayanlarda tesettür nasıl olmalı?

tesettür

İslam dininde, tesettür Allah’ın bir emridir. Tesettür islam fıkhındaki manası ile erkekleri ve kadınları başkasına yani kendi için namahrem olanlara vücutlarının haram kısmı olan yerlerinin örtülmesi yani göstermemeleri manasını taşımaktadır. Kuran’ı Kerim’in örtünme ayeti olan Ahzab Sure-i Celilesinde ‘’açık saçıklık kadınlarla erkeklerle birbirine karşı bulunmaktan, haram olarak belirlenen yerlerini örtü altına alan ve diyanet kılanlar, yani muhafaza altına alındılar’’ olarak ifade edilmektedir. Ayrıca asrımızda büyük bir alim olan Elmalı Hamdi Yazır, yirmidördüncü surenin 31’inci ayetinde tesettür ile ilgili tefsirinde ‘’tesettüre bürünmeyip de bütün güzellik ve süslenmeleri ile kendini yabancı erkeklere ve gözlere vaz ve teşhir bir kadın tabiidir ki: istiklal ve hürriyetini, vakar ve izzetini  muhafaza demez’’ diye ifade edilmektedir.

Bayanlarda tesettür meselesine gelince de şunları söyleyebiliriz. Fıkıh alimleri asırlar önceden günümüze kadar tesettür ile alakalı söylenen şeylerden ilk olarak, bayanın örtünürken giyilen elbisenin içini gösterilecek şekilde ince ve renkte olmaması gerekmektedir. Buna ek olarak da yine vucudun herhangi bir şekilde bedenin hatlarını belli edecek kadar dar olmaması ve bol olması, yani dışardan bakıldığı zaman başkasını dikkatini çekmeyecek ve insanların şehevi duygularını tahrik etmeyecek bir biçimde uzun ve bol bir şekilde giyinilmelidir. Burada bahsedilen elbisenin uzun olma meselesi ise elbisenin yerlerde uçlarının sürünmemesi şeklinde olması gerekir. Çünkü uzun ve yerde sürünen elbiseler dinimizce gurur ve kibir alameti olarak göründüğü için, ayrıca pislikleri toplama süpürme görevi gibi görünmesi sebebi ile ve bu durumda başka insanların nefretine ve tiksinmesine sebep olma ihtimaline binaen hem örf-adetimiz ile, hem ahlaken, hemde gelenek ve göreneklerimizce uygun görülmemiştir.

Tesettürde bayanların dikkat etmesi gereken birkaç özelliği şöyle sıralamak mümkündür: tesettüre giren kadının giydiği elbisenin dinin emir ve yasaklarına uygun bir şekilde olması, başka insanların dışarıdan ona baktığında dikkat ve tahrik edici bir şekilde olmamalıdır.

Bunun en güzel örneklerini ve misallerini gösteren, hayatıyla dini islamın menbası olan Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (ASM) bir hadisinde şöyle söylemiştir: “Dışardaki yabancı, mahrem olmayan  insanlara karşı nefislerini ve heveslerini tahrik edici bir şekilde gülmekten ve teşhir edici görüntüler sergilenmekten kaçınmalıdırlar.” diye beyan etmiştir.

Bir Cevap Yazın