Tesettür nedir?

tesettür1

Tesettür arapça kökenli bir kelimedir. Arapça dilinde setr kökünden gelen ve bu kökten türetilen bir kelime olarak, lügat manası ile giyinme, örtünme ve kapanıp gizlenme manalarına gelmektedir. İslam fıkhında tesettürün manası, kadınların haram olarak kabul edilen vucut azalarını yani haram kısımlarını örtmesidir. Yabancı, namahrem erkeklere göstermeleri yasak olan yerlerini örtme manasını ifade etmektedir. Sözlükte kullanlan manasıyla da vucudun örtülmesi, kapanık bir şekilde gizlenmesi ve giyinik bir halde olma manalarını taşımaktadır. Ayrıca tesettür manası toplumda bilindiği gibi sadece kadınlara mahsus bir husus değil aynı zamanda erkeklerin de tesettür manasını ifade eden vücutlarının islam fıkhına göre vücutlarının haram olan avret mahallinin örtülmesi gizlenmesi ve kapatılması manalarında taşımaktadır.

Tesettür sadece dini kaynaklı bir kelime olmamakla aynı zamanda insanları örtünmesine sebep olan ve zorlaya bazı durumlar vardır. Dünya üzerinde baktığımız zaman yaşayan diğer mahlukatın kendisine mahsus bir elbisesi olması ile avret yerlerini örtebilecek şeyler de verilmiştir. Örneğin hayvanlarda kuyruk, kaplumbağada kabuk bulunması bunu ifade etmektedir. Aynen bunun gibi insanları kendi avret yerlerini örtebilecek bir elbise olmadığı için insanoğlu Hazreti Adem’den (AS) bu zamana kadar birçok farklı şey kullanarak haram bölgelerini örtmüşlerdir. Ayrıca buna sebep olan iklim şartları mevsimlerin durumuna göre değişiklik gösteren elbiseler farklılık göstermektedir. Yani sıcak bölgelerde yaşayan insanların giydiği elbise ile soğuk bölgelerde yaşayan insanların giydiği elbise birbirinden farklıdır. Ayrıca buna ek olarak insanın yaşadığı toplumun kültüründen kaynaklanan giyinme tarzları da birbirinden farklılık göstermektedir. Bu duruma dini inançlar da girince çok farklı giyim tarzları ortaya çıkmaktadır.

Özellikle insanların ve toplumların dini inançlarının etkisi ile hayatlarında yemeden içmeden tutun da giyim tarzlarına kadar ne kadar şeyler varsa insanların hayatlarını düzenleyen emir ve yasaklarla etkilenmektedir.

Örneğin islam toplumlarında insanları erkek veya kadınların giyinme şekil ve tanımları islamiyetin emir ve yasaklarına göre değişiklik arz etmektedir. Yani kadınlar için tesettür manası başörtüsüyle başını öpmesi ile birlikte vucudunun haram bölgeleri olmayan yerler (yani kadınlar için el, yüz ve ayak) hariç diğer bütün her yerini örtebilecek şekilde giyinmesini ifade etmektedir. Fakat erkeğin kadına göre giyinme tarzı biraz daha serbesttir. Hristiyanlık dininde ve yahudi dinde giyinme tarzları erkek ve kadın içinde farklılık göstermektedir.

Son yıllarda moda kavramı adet testtür giyime girdiği için, gelenek görenek, hatta ahlaki değerler noktasına bakılarak yeni üretilen ürünlerinde buna dikkat edilerek uygun bir şekilde üretilmektedir.

Bir Cevap Yazın