Babil’in Asma Bahçeleri nedir?

Mezopotamya’da gerek coğrafi şartlar olsun gerekse yaşam biçimleri olsun farklılık gösterdiğinden dolayı bu bölgede sanat değişiklik şekillerde kendisini göstermiştir. Özellikle aşağı Mezopotamya diye adlandırılan bölgede taş mevcut olmadığından dolayı binalar taş ve kerpiçten inşa edilmiştir. Mezopotamya halkı ahret ile ilgilenmediğinden dolayı mezarlara çok fazla itina göstermemişlerdir.Daha çok tapınaklar, evler ve saraylar inşa edilmiştir.bbail asma bahçeleri

osmanli
Babil şehri diğer şehirlerden daha fazla bir ihtişama sahiptir. Kentin M.Ö 605 yılında inşa edildiği belirtilmektedir. Bu dönemde 43 yıl hüküm sürmüş olan Kral Nebukadnezar tarafından inşa edildiği söylenmektedir. Bir başka rivayete göre ise kentin Asur Kraliçesi Semiramis tarafından inşa edilmiş olduğudur.

MÖ. 600 dolaylarında Babil kralı Nabukadnezar’ın yaptırmış olduğu bahçelere asma bahçeleri denmiştir. Bazı söylentilere göre kral Nabukadnezar bunu kraliçelerinden birini sevindirmek için inşa etmiştir. Çünkü sevdiği kadın olan Kraliçe Amytis memleketinin yeşil tepelerini ve vadilerini çok özlemiştir. Dağlık ve yeşil engebeli bir yerden gelin gelmiş olan bu kraliçe Mezopotamya’nın dümdüz ve sıcak ortamına yeterince uyum sağlayamamıştır.Bahçeler, bir piramit meydana getirecek şekilde taraçalar halinde yükseliyordu ve her taraçanın üstüne dünyanın her tarafından getirilmiş olan bir çok ağaç ve çiçekler dikilmişti. Bu bitkiler asıl yapıyı gözden olabildiğince saklıyor ve yalnızca havada”asılı”gibi duran bahçeler olarak görülüyordu. Yunan coğrafyacısı Strabon’un vermiş olduğu malumata göre bu yapay bahçeler birbirinin üzerinde yükselmiş olan kübik direkler diye tarif edilen direklerden oluşuyordu.İçleri çukur şeklinde olan bu direklerin içinde ağaçların ve bitkilerin yetişmesi için içlerine toprak doldurulmuştur. Bu yapay eseri oluşturan kubbeler, sütunlar ve taraçalar ise pişmiş tuğla ve diğer malzemelerden inşa edilmiştir. Fırat nehrinden zincir pompalar ile sağlanan su bu bahçelerin en üst katına kadar çıkartılıyormuş.

Babilin Asma Bahçeleri dünyanın yedi harikasından biri olup ve konumu açık ve net bir şekilde belirlenmeyen bir yerdir. Bu konuda yeterli delil olmayışının nedeni ise Asma Bahçelerin tamamen efsanevi olduğunun ima edilmiş olmasıdır.
Babil Asma Bahçeleri sürülmüş toprak üzerindeki köklerinin toprağa sabitlenmiş halde bulunan çatı şeklindeki sistemin üzerinde büyümesi ile toprakta değil havada yetiştirilir. Dört oymalı taş sütun vasıtası ile toprağın dibinde kalacak biçimde ayarlanmıştır. Kirişlerin arasına aralarında çok az ve sabit biçimde boşluk kalacak şekilde palmiye ağaçları dikilmiştir. Bunlar bir nevi yalancı kiriş görevi görmektedir. Bu ahşap diğer malzemelerin aksine çürümez, ısıtıldığında ve basınç altında ise şişer ve büyümeyi köklerde sağlamış olur. Çok çeşitli bahçe ağacı buralara dikilmiştir ve her tür çiçekli bitki, yani seyredenlere ve buradan geçenlere neşe ve keyif veren her türlü ağaç ve bitki dikilmiştir.

Bir Cevap Yazın