Dava açma şartları nelerdir?

Dava ehliyeti olan her vatandaşın hukuki haklarını aramak için ilgili mahkemeye başvurarak dava açma hakkı vardır. Dava açma hakkı anayasal bir hak olduğundan, hukuki olarak kanunlar ile belirlenen bir eylemdir. Kişinin dava açması için öncelikle dava dilekçesi yazması gerekse de, bundan önce kişinin dava açabilmesi için dava ehliyetinin olması şartı aranır. Hukuki olarak belirlenmiş bir şart olan dava ehliyeti en basit anlamıyla, kişinin neden sonuç ilişkilerini kavrayabilme yeteneğidir.

Dava harçları

Dava açabilmek için dava dilekçesiyle birlikte iki farklı tip harcın da ödenmesi gerekir. İlam ve başvuru harcı olarak adlandırılan bu ücretlerin değerlendirmesi de birbirinden farklıdır. Dava açmak için gerekli olan başvuru harcı; devlet tarafından günün ekonomik şartlarına göre belirlenen sabit değerdir ve her davacıdan eşit miktarda alınır. İlham harcıysa; açılan davanın kapsamına göre değişen ve devlet tarafından belirlenmiş dava değeri statüsüne göre belirlenen değişken bir değerdir. Dava açılırken ilgili nöbetçi mahkemeye ya da tevzi bürosuna, içerisinde dava dilekçesi, posta pulları ve başvuru harcının yatırıldığına dair makbuz olan bir dosya verilir ve böylece dava açmak için başvuru resmi olarak yapılmış olur.

Dava ehliyeti
Dava açabilmek için öncelikle kişinin dava ehliyetine yani yaptığı herhangi bir eylemin yapısını anlayabilen ve bu eylem nedeniyle oluşabilecek sonuçları tahmin edebilecek zihinsel kapasiteye sahip olması gerekir. Dava ehliyeti; kişinin iyi ya da kötü yaptığı tüm eylemlerin nedenini bilmesi ve bu eylemlerin ne tür olayların neden sonuç ilişkileri arasındaki bağlantıyı kurabilmesi anlamını taşımaktadır. Örneğin; herhangi bir akıl hastalığı ya da yaşlılığın getirdiği rahatsızlıklar nedeni ile yaptığı eylemlerin neden sonuç ilişkilerini kuramayan bir kişinin dava ehliyeti yoktur yani dava açma hakkına sahip değildir.

Reşit olma sınırı

Kanuni olarak reşit olan her bireyin dava açma hakkı vardır. Bu durumda 18 yaşını dolduran tüm kişilerin dava ehliyeti kazanması söz konusu olduğu gibi, evlilik hallerinde de kişi reşit olmuş sayılmaktadır. 17 yaşında olmasına rağmen ailesinin izin vermesi ile evlenen bir kişi, evlendiği süreden itibaren kanuni olarak reşit olmuş sayılır ve dava ehliyetine yani dava açma hakkına sahiptir.

Bir Cevap Yazın