Anonim nedir?

anonimAnonim, en kısa ve net hali ile “kaynağı belli olmayan” anlamındadır. Dilimize Fransızca’dan (anonyme) girmiş olmakla birlikte kökeni Yunanca’dır. Kelimenin başında kullanılarak, o kelimeye “yokluk” manası ekler.

Türkçe’de “anonim; toplumda kimin tarafından güftelendiği ya da bestelendiği bilinmeyen, toplumun ortak malı haline gelmiş olan eserler, sözler için kullanılmaktadır.

Anonim, aynı zamanda edebiyatta yer alan bir terimdir. Anonim halk edebiyatı; masal, mani, destan, efsane, fıkra, türkü, ninni, bilmece, tekerleme, atasözleri gibi nesilden nesile aktarılan; tek bir sahibi olmayan, topluma özgü, halkın ortak malı olan edebi ürünlerin oluşturduğu edebiyat türüne verilen addır. Anonim halk edebiyatına dahil eserlerde akıcı, sade, herkesin kolaylıkla anlayacağı bir dil kullanılır. Şiir türünde hece ölçüsü olarak 7’li, 8’li, 11’li kalıplar kullanılır genellikle. Nazım birimi dörtlük şeklindedir. Yarım kafiye ve cinaslı kafiye sıklıkla kullanılan kafiye türleridir. Edebi sanatlar, anonim halk edebiyatında çok fazla yer almaz. Mecazlar çok sık kullanılmaz. Dil de, anlatım da genelde sadedir. Anonim halk edebiyatı ürünleri, dahaçok sözlü eserlerdir. İşlenen konular ise sıklıkla yiğitlik, kahramanlık, aşk, ayrılık, ölüm gibi temalardır.

Ticari terminolojide de anonim kelimesine rastlarız. Ancak, bu terminolojide “anonim” kelimesi anonim sirketbilinen anlamı ile bağdaşan bir manaya sahip değildir. Ticari şirket türleri arasında “anonim şirket” şeklinde bir seçenek mevcuttur.  Anonim şirket, sermayesi ortak sayısı oranında belirli paylara bölünmüş olan, borçlar karşısında ortakların, kişisel mal varlıkları ile değil şirketteki payları oranında sorumlu oldukları bir şirket türüdür. Türk Ticaret Kanunu’na göre bir anonim şirket en az bir ortak ve en düşük 50 Bin TL sermaye ile kurulabilmektedir.

Bir Cevap Yazın