Amniyosentez nedir?

amniyosentezAmniyosentez, hamile kadınlarda karın bölgesinden iğne ile girilerek rahime, korion zarından geçerek bebeğin içinde yer aldığı amniyon sıvısına ulaşılması, buradan bir miktar sıvı alınması suretiyle uygulanan bir tetkik yöntemidir. Genellikle, ileri yaş hamileliklerinin tümünde, normal yaş gebeliklerinde ise doktorun gerek görmesi halinde amniyosentez uygulanmaktadır.

Amniyosenteze başlanmadan önce anne adayının detaylı ultrasonu çekilir. Daha sonra karın bölgesi iyice temizlenir. Amniyosentez için kullanılan iğne ile karın bölgesinden giriş yapılır ve rahime ulaşılır. Bu adımlar aynı anda ultrason ekranından takip edilir. Amniyon sıvısına ulaşıldığında 15 ila 20 ml civarında bir miktar amniyon sıvısı enjektöre çekilir. Aynı anda bebeğin hareketlerine çok dikkat edilir. Sıvı alma işlemi sona erdiğinde iğne anne karnından geri çıkarılır. Alınan sıvı normal koşullarda fazla bekletilmeden, analiz edilmek üzere laboratuvar ortamına gönderilir. Anne karnında eksilen amniyon sıvısı miktarı önemsizdir, vücut bu sıvıyı kendisi tamamlar.

Amniyosentez tıbbi bir uygulamadır. Normal koşullarda risk teşkil etmez, ancak herhangi bir cerrahi operasyonda olduğu kadar komplikasyon riski söz konusu olduğundan, amniyosentez yaptırılan laboratuvarların ve uygulamayı yapan kişilerin yetkili olduklarının kontrolü yararlı olacaktır.

En erken gebeliğin 13. haftasında en geç ise 22. haftasında amniyosentez yapılabilir. Uygulamada ortalama 15. ve 20. hafta arası daha sık tercih edilen gebelik dönemidir.

Amniyosentez, doğması beklenen bebekte mongolizm gibi kromozom sayısına bağlı anomali gelişme riskini tahmin eden, bu kapsamda bir olasılık belirten tarama testidir. Sonuçları doktorun muayene sonuçları ile de karşılaştırılarak değerlendirilir. Kromozom sayısı ve yapısına bağlı diğer anomaliler de bu test ile belirlenebilmektedir.

Amniyosentez, ileri yaş gebeliği olarak kabul edilen 35 yaş üstü gebeliklerde, “üçlü test” adı verilen testte bir sorun tespit edildiğinde, daha önceki doğumlarında anomalileri olan bebekler doğurmuş anne adaylarında, anne ve baba adayının ailesinde kromozomlara bağlı kalıtsal hastalıklar yaşayan kişilerin bulunması halinde doktor tarafından gerekli görülebilmektedir. Uzman kişiler tarafından yapıldığında herhangi bir operasyondan daha fazla risk teşkil etmez. Anne adayı bir iki saat yatarak dinlendikten sonra normal yaşamına geri dönebilmektedir.

Bir Cevap Yazın