Absans epilepsi nedir?

Absans epilepsi daha ziyade 6-12 yaş arasındaki çocuklarda görülen, geçici bir şuur kaybının yaşanmış olduğu epilepsi türleridir. Hastalığın ilk olarak başlaması 4-8 yaş arasında meydana gelir. Erken dönemde başlayan nöbetlerin iyileşme süresi, geç dönemde başlayan nöbetlere göre daha iyidir. Erkek çocuklarda kızlara nazaran daha az görülür. Yetişkin insanlarda epilepsinin bu türü daha az görülmektedir. İlaç tedavisinin başarılı olduğu epilepsi çeşitleri arasındadır.

Absans epilepsi nöbetlerinde yaşananlar nedir?

absans

Bu tür epilepsilerde nöbetler, bir kaç saniye süresince hastaların donukluk hali yaşamasıyla oluşur. Hasta nöbet geçirirken yanında olanlar, hastanın hayale dalmış olduğunu söylerler. Nöbetlerin yaşandığı sırada, hasta etrafında olanları algılayamaz, kısa bir müddet bilinç kaybı yaşar. Hastalar dışarıdan gelen uyarılara cevap veremez, çevresinde olup bitenleri algılayamaz. Nöbetleri yaşayan kişiler belli bir noktaya bakıp, konuşuyorsa konuşmayı kesip, herhangi bir aktivite yapıyorsa bunu kesintiye uğratarak bir zaman dilimi yaşar. Hasta bazı hallerde hafifçe öne eğilebilir ve göz kapaklarında bir titreme meydana gelebilir. Diğer epilepsi türlerine göre hayatı sekteye uğratmadan nöbetler halinde yaşanan bir hastalıktır. Çocuklarda sıklıkla hayale dalma yaşandığından, meydana gelen nöbetlerin fazla dikkat çekmediği haller söz konusu olabilir. Hastaların geçirdiği nöbet sayısı bir gün içinde yüzlerce defa olabilir. Nöbetlerin sık olması öğrenme güçlüğü çekilmesine sebep olabilir. Çocuklarda bu durum davranış bozukluğu olarak değerlendirilebilir.

Absans epilepsi teşhisi nasıl konur?

Genellikle bu rahatsızlığı yaşayanlarda, derin soluk alma ve verme sırasında yaşanan nöbetlerin sayısında artış olmaktadır. Bu sebeple bu hastalarda yapılan EEG sırasında, hastanın derin nefes alması ve vermesi sağlanarak, yaşanan nöbetler belirlenmeye çalışılır. EEG testi yapıldığı sırada bu nöbetlerin olması, tanının konmasında en büyük neden olduğunu söylememiz gerekir.

Absans epilepsi tedavisi nasıl yapılır?

Bu hastalık ilaçlarla kontrol altına alınıp, tedavi edilebilir. Özellikle felbamat içeriğine sahip olan ilaçlar tedavi için uygun olmaktadır. İlaçlarda yan etkilerin görülmesi durumunda değiştirilmesi uygun olacaktır. Absans epilepsi kullanılan ilaçlarla iki yıl sürece nöbet yaşanmazsa, verilen ilaçlar yavaş olarak azaltılarak,  3-6 ay süre içerisinde kesilmektedir. Hastalarda yeniden tekrarlama olmaması için zaman zaman kontrol edilmeleri gerekir. Sağlıklı günler dileğiyle..

Bir Cevap Yazın