Zooloji nedir?

zooloji nedirBiyoloji biliminin bir alt dalı olan zooloji, bugüne dek dünya üzerinde yaşamış olan hayvanları farklı yönleriyle ve kendi özgü bir metodoloji yani kendine has yöntemler kullanarak inceleyen bir bilim dalıdır. Hayvanların oldukça kapsamlı bir biçimde incelenmesini konu alan ve hayvan bilim olarak da isimlendirilen zooloji sadece günümüzde dünya yaşamının bir parçası olan hayvan topluluklarını değil, eski çağlardan bugüne dek dünya üzerinde var olmuş tüm hayvan türlerini inceler. Binlerce yıl öncesinde dünya hayatına dahil olmuş ve geçen süreç içinde nesli tükenerek tamamen biyolojik çeşitliliğin dışında kalmış hayvan topluluklarını da incelediği için zoolojinin oldukça geniş bir araştırma alanı olduğu söylenebilir. Kesin bir biçimde hayvan bilimin ilk olarak ne zaman ortaya çıktığı bilinmese de, sürekli çevresini araştıran ve küçük parçaları inceleyerek büyük sistemlerin işleyişini anlayabilen insanoğlunun dünya üzerindeki hayatına başladığı ilk günden bu yana beraber yaşadığı hayvanları incelemeye başladığını düşünmek yanlış olmayacaktır. Zira zooloji biliminin bilinen medeniyet tarihi kadar eski köklere sahip olması olasıdır.

Arkeoloji biliminin incelemeleri doğrultusun elde ettiği veriler, bilinen medeniyet tarihine dair en eski bulgularda dahi insanoğlunun çevresindeki hayvanları taş ve tabletlere farklı şekillerde resmettiği görülmüştür. İlk Çağ ve hatta öncesinde yaşamış olan toplumlarda bugüne kalan arkeolojik bulgularda, insanoğlunun birçok farklı hayvanı tasvir ettiği görülmektedir. Orta Amerika’dan medeniyetlerin beşiği Mezopotamya’ya, Uzakdoğu’dan Kuzey Avrupa’ya kadar dünyanın çok çeşitli yerinde binlerce yıl önce var olmuş toplumların dahi hayvanları araştırarak zooloji biliminin temellerini attığı söylenebilir. Ancak zamanla gelişen bu ilgi günümüzün modern zooloji biliminin muazzam derece karışık pek çok inceleme alanına ve farklı uzmanlık dalları sunan birçok alt dala sahip olmasına neden olmuştur.

hayvan bilimiZooloji bilimi özünde diğer farklı bilim dallarıyla da sürekli etkileşim halinde olmayı gerektiren bir doğa bilimidir. Ziraat, tıp, sosyoloji, astronomi, kimya ve biyolojinin birçok farklı dalıyla sürekli bilgi alışverişi yapan zooloji bilimi, hayvanlara da davranışlarından fizyolojik özelliklerine kadar birçok farklı şekilde inceler. On binlerce yıl önce yaşayan hayvanların tanımlanması, beslenme alışkanlıkları, bulundukları çevre, dünya üzerindeki dağılımları, sağlık durumları, davranış biçimleri, kalıtımsal özellikleri, evrimleri ve hatta embriyolojik gelişim süreçleri dahi zooloji biliminin incelediği konular arasına yer almaktadır. Kendi içinde oldukça detaylı alanların araştırılmasını konu alan hayvan bilimi, bu kadar geniş bir inceleme alanına sahip olduğunda farklı dallarda uzmanlaşma imkanı da sunmaktadır. Zooloji bilimi; memelileri, balıkları, sürüngenleri, kurbağaları, solucanları, böcekleri, kuşları, omurgasızları hatta tek hücrelileri dahi incelemektedir.

Bir Cevap Yazın