Biyom nedir?

biyom nedirCanlıların birbiriyle olan ilişkilerini ve yaşadıkları çevreyle olan etkileşimlerini inceleyen ekoloji biliminde kullanılan bir tabir olan biyom, dünya üzerinde benzer iklim koşullarına ve floraya sahip olan bölgeler için kullanılan bir kelimedir. Biyosferde yer alan bölümler arasında sahip olduğu iklim koşulları incelendiğinde tamamen benzer iklime sahip olan bölgelerde, bitki örtüsü de bu iklim koşulları doğrultusunda benzer şekillenir. Bu tür bitki örtüsü ile iklim şartlarının aynı olduğu bölgeler yani biyomlar, kendine özgü bir hayvan topluluğuna da sahip olur. Canlı Küre olarak da isimlendirilen ve yaşlı dünyanın 3 milyar yıl kadar önce gençlik yıllarında şekillendiği tahmin edilen biyosfer tabakasında benzer özellikler gösteren bölgeler olan biyomlar, kendine özgü organizmalara ev sahipliği yapar. Egemen bir bitki örtüsüyle kaplı olan biyomlar, dünya yaşamının muazzam derecede kompleks bir bütün olmasından dolayı oldukça fazla çeşide sahiptir.

Dünyanın farklı bölgelerin gidildikçe gerek iklim şartları gerekse de bu iklim şartlarına ve diğer etkenlere bağlı olarak bitki örtüsü de değiştiğinden, biyomlar da oldukça farklı biçimlerde şekillenir. Genel olarak kara ve su biyomları olarak ikiye ayrılan biyomlara ayrıca birbirilerine olan benzerliklerine göre farklı isimler de verilmektedir. Tundralar, yaprak döken ormanlar, taygalar, yaprak dökmeyen ormanlar, ılıman iklim ormanları, koruluklar, çalılıklar, çöller, tropikal yağmur ormanları, çayırlıklar, stepler; bitki örtüsü, biyoçeşitlilik ve iklim özellikleri itibarıyla kara biyomlarına dahildir. Su biyomları ise adından da anlaşılabileceği üzere dünya üzerindeki okyanusların, göllerin, akarsuların, haliçlerin ve denizlerin dahil olduğu yeryüzü bölgeleridir. Su biyomları da kendi içinde tatlı su biyomu ve tuzlu su biyomu olarak iki temel bölüme ayrılmaktadır.

biyom türleriBiyomların birbirinden ayrılan temel özelliklerin başında iklim şartları gelir ki, iklim şartlarının değişmesi biyomda görülen bitki örtüsünü değiştirmekte ve bitki örtüsünün değişimi de bölgedeki biyolojik çeşitliliği etkilemektedir. Tropikal yağmur ormanlarının iklim yapısı bitkilerin gelişmesi için oldukça elverişli bir ortama sahip olduğundan bu tür biyomlarda oldukça gürbüz bitki toplulukları görülür ki, bu da biyomda yaşayan tüm canlıları yani biyomun biyoçeşitliliğini büyük oranda değiştirir. Her biyomda, iklim ve bitki örtüsüne yani çevresel şartların şekillenişine göre adapte olmuş canlılar bulunur. Tundra biyomlarında iklim şartları oldukça sert olduğundan bitki örtüsü de bu sert çevre şartlarına göre şekillenmiş ve biyomun biyoçeşitliliği incelendiğinde de bu şartlara uyum sağlamış canlıların geliştiği görülmüştür. Kesin bir yargıda bulunmak mümkün olmasa da, genel olarak benzer yapıdaki biyomların aynı enlemlerde yer aldığı söylenebilir.

Bir Cevap Yazın