Yürüme analizi nedir?

yurume analiziUluslararası tıp terminolojisinde “Gait Analysis” olarak bilinen yürüme analizi, yürüme fonksiyonunun hem kinetik, hem de kinematik açıdan bazı kriterler bazında incelenmesini içeren bir tür tetkiktir. Kinetik açıdan yürümenin incelenmesi ile kastedilen; eklem hareketlerini sağlayan basınç, torq, moment, kuvvet gibi etkenlerin incelenmesidir. Kinematik açıdan yürümenin incelenmesi ise, açısal büyüklükleri oluşturan hız, ivme, doğrusal hız gibi etkenler bazında inceleme yapılmasıdır.

Yürüme analizinde bir yürüme bandı kullanılır. Kişi bu bandın üzerinde belirli bir süre yürütülür. Bandın üzerine konmuş olan “force plate”, yani kuvvet platformu, aracılığı ile yürüme fonksiyonu süresince eklemlerde oluşan tüm hareketler bilgisayara otomatik olarak aktarılır. Aktarılan bilgiler değerlendirilerek grafiklerle desteklenmiş bir sonuç raporu oluşturulur.

Yürüme analizi için kullanılan donanım sadece bu kadar değildir. Yürüme esnasında kullanılan özel kameralar ve bu kameralara ilişkin ilave donanımlar, elektromiyografi sistemi, bilgisayar, markörler, optik baplantılar, vb. birçok detay bazda donanım söz konusudur. Özellikle incelenmek istenen bir kas grubu varsa bu kasa yönelik EMG elektrotları ile çekim yapılır. Kullanılan özel bir yazılım ile istenilen her iki durum karşılaştırılarak, değerlendirme yapılabilir.

Yürüme analizinin belirli bir hasta grubu için önerilmesi şart değildir. İhtiyaç duyulan herkes için yapılabilir, ancak bazı hastalıklar veya kazalar vardır ki hasta ya da kazazede için bu analizin yapılması elzem hale gelmiştir. Bu hastalıklar/ kazalar şu şekildedir:

  • Omurilik hastalıkları
  • Omurilik yaralanmaları
  • Kafa travmaları
  • Ortopedik problemler
  • Spor yaralanmaları
  • Serebral Palsi (beyin bölgesindeki kaslarla ilgili bir sorun)
  • Parkinson
  • Mutiplskleroz

Yürüme analizinin bir başka en sık başvurulduğu grup ise yeni yürümeye başlayan küçük çocuklar, bebeklerdir. Yürüme şeklinde problem olduğu düşünülen bebeğin yürüme analizi ile yan basma, içe basma, vb. bir yürüme kusuru olup olmadığı belirlenebilmektedir.

Bir Cevap Yazın