Yumurtalık ve tüpler alındığında hamile kalınır mı?

tüpKadınlarda tek yumurtalığın ya da her iki yumurtalığın birden ameliyat edilerek alınması ooferektomi olarak adlandırılır. Kadınların yumurtalığı badem şeklinde olur. Yumurtalıklar alt karın bölgesinde bulunan rahmin yani uterusun iki tarafında yerleşik bir haldedir. Üreme organları arasında olan yumurtalıkların görevi adet döngüsünün kontrol altına alınmasını sağlayan hormonların üretimi ve üreme için gerekli olan yumurta hücrelerini kapsamasıdır.

Ameliyatla her iki yumurtalık birlikte alınırsa, buna bilateral ooferektomi denir. Çoğunlukla yapılan ameliyat sırasında yumurtalıkla beraber tüp yani fallop tüpleri de alınmaktadır. Bu ise salpingo ooferektomi olarak adlandırılır. Bu ameliyat sırasında sağ ve sol yumurtalık ile sağ ve sol tüplerin birlikte alınması halinde bilateral salpingo ooferektomi yapılır. Bu ameliyat hasta ile doktorun verdiği ortak bir kararla, oluşan sorunun türüne uygun olarak laparoskopik yöntemle yani kapalı teknik ya da laparotomi yani açık teknik ile yapılabilir.

Ooferektomi yani yumurtalığın alınma ameliyatı bazı durumlarda tek başına uygulanabilir. Ancak çoğunlukla menopoz dönemine yaklaşmış olan kadınlarda, histerektomi ile yani rahmin alınması ameliyatıyla beraber uygulanır. Yumurtalıkların alınması ameliyatı çoğunlukla yumurtalıkların yakınındaki fallop tüplerinin de alındığı salpingektomi ile birlikte yapılır. Bunun nedeni fallop tüplerinin yumurtalıklarla beraber aynı kan desteği ve kaynağını kullanmasıdır. Bunlar birlikte yapıldığı zaman salpingo ooferektomi yani fallop borusu ve yumurtalığın çıkarılması ameliyatı olarak adlandırılır. Daha çok ileri aşamada yumurtalık kanseri olan kadınlara yapılan ooferektomi ameliyatı genellikle salpingo ooferektomi denen operasyonla birlikte yapılır. Yani yumurtalıklar ve tüpler beraber alınır.

Yumurtalık ve tüpler ne zaman alınmaktadır?

Bu ameliyatların yapılmasını gerektiren durumlarda, aslında her zaman ameliyat gerekmese bile bunun yapılabileceği göz önüne alınmalıdır. Buna karar verilirken hastanın muayene edilmesi, gerekli tetkiklerin yapılması ve hasta için en doğru olan kararın verilmesine çalışılmalıdır. Buna uzman bir doktor en iyi kararı verebilir.

 • Rahimde ya da yumurtalıklardaki apse, fallop tüplerinde ya da yumurtalıklarda irin dolu keseciğin olması
 • Yumurtalık kanserleri
 • Endometriyozis yani rahim iç zarının dışarı sarkması
 • İyi huylu yumurtalık tümörleri ve kistler
 • Meme kanseri ya da yumurtalık kanserine yakalanma riski yüksek olan kadınlarda bu riskin azaltılması için
 • Yumurtalığın bükülmesinde ya da yumurtalık dönmesinde
 • Dış gebelikte yumurtalık ve tüpler alınabilir.

Yumurtalık tüplerin ameliyatla alınmasında riskler nelerdir?

Ooferektomi ameliyatı diğer cerrahi girişimler gibi bazı riskler taşısa da, genellikle uzman doktorlar tarafından uygulanırsa güvenli bir operasyondur. Ameliyatın taşıdığı risklerin içinde;

 • Enfeksiyon oluşması
 • Komşu dokularda hasar olması
 • Yumurtalıklardaki tümörün parçalanması ve kanserli hücrelerinin vücuda dağılma riskinin olması
 • Kanama olma riski
 • Tubaovarian apse
 • Dış gebelik
 • Over kanseri

Ooferektomi ameliyatı nasıl yapılır?

Bu ameliyat iki farklı şekilde yapılabilir. Geleneksel ameliyatta yani klasik olanda yumurtalıklara ulaşılması için karın bölgesine büyük bir kesi açılmaktadır. Bu operasyon sırasında iki taraftaki yumurtalıkların her biri etrafında olan dokulardan ve kan kaynaklarından ayrılıp çıkarılır.

Diğer yöntemde ise, çoklu küçük kesiler açılır ve operasyon yapılır. Laparoskopik yöntemle yapılan operasyonda karın bölgesine 3-4 küçük kesi açılmaktadır. Bu kesilerin birinin içinden küçük bir kamera içeri sokulur, diğer kesilerden ise özel cerrahi ekipmanlar sokulur. Ameliyattaki özel cihazların gerektiği gibi yönlendirilebilmesi için, kamera monitöre içeriden görüntüler yansıtmaktadır. Bu operasyonda yine her yumurtalık etrafındaki dokulardan ve kan kaynaklarından ayrılır ve dışarı çıkarılır. Yumurtalık bir poşete konularak, küçük kesiden dışarı çıkarılır. Bazen laparoskopik ooferektomi robot desteğiyle yapılabilir. Kadının tek yumurtalık ve tüpü alınırsa, kadın gebe kalmakta zorlansa bile gebelik oluşabilir. Ancak iki yumurtalık ve tüp alındığında, kadının gebe kalması olanaksız hale gelir. Sadece tüpler alındığında, kadın tüp bebek yöntemi ile gebe kalabilir.

Bir Cevap Yazın