Elektrik mühendislerinin görevleri nelerdir?

Elektrik mühendisliği; elektrik enerjisi üretim-iletim ve dağıtım sistemleri, elektrik makinaları, akıllı şebekeler, elektrikli sürücü sistemleri ve bunların tasarımı, projelendirilmesi, gerçekleştirilmesi, izlenmesi, korunması, kontrolü, ekonomisi ve yönetilmesi ile ilgili bilimsel ve teknolojik konuları kapsayan bir mühendislik alanıdır. Ayrıca elektrik mühendisliği; elektronik, haberleşme, bilgisayar ve makine mühendisliği konularının bir bölümünün uygulama alanı niteliğinde disiplinler arası ortak bir platform oluşturmaktadır.
elektrikmüh
Bütün dünyada elektrik mühendisliği; elektrik, elektronikle ilgili tüm mühendislik dallarının genel adı olarak kullanılmaktadır. Elektronik alanı elektrik mühendisliğinin bir alt dalı olarak kabul edilmektedir. Ancak yurt dışında elektrik mühendisliği olarak geçen bölüm, Türkiye’de daha çok elektrik-elektronik mühendisliği olarak geçmektedir. Elektrik mühendisleri günlük hayatımızı daha rahat ve konforlu kılmak için çalışmalar yaparlar. Elektrik mühendisleri değişik alanlarda yaptıkları tasarımlarla, dünyamıza önemli derecede katkıda bulunurlar. Evden çıkıp bir yere gidene kadar bu mühendisliğin sağladığı bir çok kolaylıkla karşılaşmamak elde değil.

Elektrik mühendisliğinin alt dalları şunlardır:
1- Kontrol mühendisliği
2- Güç mühendisliği
3- Biyomedikal mühendisliği
4- Mikroelektronik mühendisliği
5- Telekomünikasyon mühendisliği
6- Enerji sistemleri mühendisliği
7- Otomasyon mühendisliği,
8- Yazılım mühendisliği

Hayatımızın her alanında etkisini gösteren elektrik mühendisleri günlük yaşamımızda kullandığımız elektrikle çalışan aletlerden (buzdolabı, fırın ve çamaşır makinesi vb.), güneş panellerinden, rüzgar tribünlerinden uzay teknolojilerine, bataryalı taşınabilir cihazlara (tabletler, akıllı telefonlar ve diz üstü bilgisayarlar vb.), kadar pek çok ürünün üretiminde ve geliştirilmesinde önemli bir role sahiptirler.
Fizik I, Lineer Cebir ve Uygulamaları, Teknik Resim, Matematik 1, Fizik II, Genel Kimya I, Matematik II, Diferansiyel Denklemler, Elektrik Devre Temelleri, Malzeme Bilimi, Probability and Statistics, Devre ve Sistem Analizi, Elektromagnetik Alanlara Giriş, Elektroniğe Giriş, Aydınlık ve İç Tes. Tek ve Proje, Elektrik Makinaları I, Güç Elektroniği Devreleri, Sayısal Devreler, Otomatik Kontrol Sistemleri, İş Hukuku, Elektrik Makinaları II, Ekonomi, Güç Elektroniği Laboratuvarı, Yüksek Gerilim Tekniği, Enerji İletim Sistemleri, Elektrik Enerjisi Üretimi, Elektrik Makinaları Lab I, Yüksek Gerilim Laboratuvarı, Elektrik Enerjisi Dağıtımı gibi dersler okutulmaktadır.
İTÜ, Afyon Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi bu bölümün olduğu üniversitelerdir MF 4 puan türünden öğrenci almaktadır. Sınava LYS sonucuna göre yerleşilmektedir.

Elektrik mühendisi olmak isteyen kişinin şu özelliklere sahip olması gerekir:
1- Matematiksel hesaplamalara ilgi duymak,
2- Araba, makine, elektronik eşya tasarımlarına ilgi duymak,
3- Bilim teknik müzelerine ilgi duymak,
4- Teknolojik yenilikleri takip etmek
5- Basit malzemelerle yeni tasarımlar yapmaktan hoşlanma,
6- Sayısal bulmacalarla uğraşmaktan hoşlanmak,
7- İcatlarla yakından ilgilenmek,
8- Evdeki bozuk eşyaları tamir etmek için uğraşmak,
9- Elektronik eşyalara ilgi duymak

Bu bölümden mezun olanlar Türk Kablo, TRT, TEK gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra haberleşme, bilgisayar, bakım-onarım konularında faaliyet gösteren bütün kamu ve özel sektör kuruluşlarında rahatlıkla çalışabilirler. Bu bölüm mezunlarının çalışma olanakları ve iş bulma imkanları bir hayli fazladır. Mezunlarının iş bulma sıkıntısının olmaması yanı sıra, iyi maddi koşullarda çalışabilmeleri, elektrik-elektronik mühendisliğinin en cazip ve popüler meslekler arasında yer almasında etkili olmaktadır. Özellikle İTÜ mezunları bu konuda biraz daha şanslıdırlar. Buradan mezun olan öğrencileri iş kapıları kendiliğinden açılmaktadır. Kendisini yetiştirmiş bir mühendis 2 yıllık bir tecrübeden sonra oldukça yüksek bir ücretle iş bulabilmektedir. Özellikle barajlarda, metrolarda, hızlı trenlerde elektrik mühendislerinin önemli rolleri vardır. Ayrıca oturduğumuz evlerde artık elektrik mühendislerinin hazırladığı projeler zorunludur. Yani iş alanı oldukça geniş olan bir mühendislik dalıdır. Ülkemizde faaliyet gösteren bir çok yabancı kökenli firma ile yerli firmalar bilhassa İTÜ mezunlarını tercih etmektedirler. Mezunların bir kısmı da akademisyen olmayı tercih etmektedirler.

Elektrik mühendisleri genel olarak şu işleri yapmaktadırlar:
1- Elektrik enerjisinin hidrolik, nükleer ve diğer kaynaklara dayalı üretimini yapmak,
2- Üretim noktalarından tüketim noktalarına kadar iletim hattının plan, proje ve uygulamasını yapmak,
3- Elektrik enerjisi üretmekte olan tesislerin proje, montaj ve işletmesini yapmak,
4- Haberleşme, endüstriyel kontrol ve tıbbi elektronik cihaz ve ekipmanlarının tasarım, imalat, işletme ve bakımını yapmak,
5- Sayılsa ve bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, imalat ve bakımını yapmak,
6- Elektronik teçhizat sistemleri için bakım, işletme standartları, teknik talimatlar, bültenler, resimli şemalar hazırlamak,
7- Elektrik ve elektronik işler için gerekli olan iş gücü ve maliyetleri hesaplama,
8- Danışmanlık, eğitim öğretim, yönetim teknik satış işlemleri yapmak.

Bir Cevap Yazın