Yosun nedir?

Yosun, denizlerden çöllere, kayalıklardan nemli ağaç gövdelerine kadar pek çok ortamda, ipeksi ve yumuşak olabildikleri gibi, sık öbekli katmanlarda oluşmuş bitki benzeri olan canlılardır. Yosunlar kök, gövde ve yaprak organları şeklinde olabilmektedirler. Rizoyit denilen bölümlere sahip, Klorofil içerikli çiçeksiz sporlu bitki türleridir. Yosunlar hareketsiz, hareketli, tek hücreli veya koloni şeklinde dallanmış ya da dallanmamış canlılardır. İpliksi, şeritsi, yapraksı, tüpsü, mikroskobik ve makroskobik türde olabilirler. Yosunlar tıp, ecazılık ve endüstride kullanılmakta olup, özellikle Japonya ve Çin’de besin olarak tüketilmektedir. Su yosunları ( Algler ), genel olarak fotosentik olmalarına ve bitkiye benzemelerine rağmen, bitkilerle akrabalığı olmayan sucul canlı guruplarıdır. Üremeleri, ikiye bölünme, ana bitkinin büyümesi, tomurcuklanma, spor hücrelerinin veya eşey hücrelerin üretilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Algler’in yani su yosunlarının önemli özelliklerinden birisi, su canlılarının besin kaynağını oluşturmasıdır. Ayrıca çeşitli sanayi kuruluşlarında kullanılmakta olan bazı hammddeler bunlardan elde edilmektedir. Ekolojik sistemde su yosunları, ekosistemin korunmasında büyük rol oynarlar. Okyanuslarda bulunan diy atomlar ve mikroskobik yosun türleri, bütün dünyanın ihtiyacı olan fotosentik karbon gereksiniminin üçte ikisini üretmektedirler. Yosunların yaptıkları fotosentez, deniz canlılarının oksijen ihtiyacını sağlamaktadır. 18. yüzyılın başlarından bugüne kadar yapılan kahverengi alglerin ( su yosunları ) yakılmasıyla elde edilen, mineral yönünden zengin külleri kullanılarak sabun, gübre, soda ve cam üretiminde gereken potas elde edilmektedir. Yosunlar çok yaygın bir şekilde gübre olarak ta kullanılmaktadır. Çin’de 70’e, Japonya’da 20’ye yakın su yosunu besin olarak tüketilmektedir. Dünyanın bazı ülkelerinde de yosunlarla yapılan yemek çeşitleri yapılmaktadır.

Bir Cevap Yazın